Xin chào toàn thể anh,chị đi trước, hôm nay mình có một bài tập không thể giải đáp được mong anh,chị nào biết giúp mình hoàn thành được,mình xin cảm ơn trước ạ!
đề bài: nhập ngày, tháng, năm xuất ra ngày tiếp theo và ngày trước đó (mình chỉ mới học tới Switch nên GV mình chỉ cho dùng Switch và If Else)