Chào mọi người, mình đang có chút vấn đề về Ext.net
Cụ thể là:
- Mình mới tìm hiểu về Ext.net thôi, nên là mình muốn biết nó có from giống như html thông thường hay không
- Các sử dụng các đổ dữ liệu từ Controller nó cũng giống như HTML hok?
- Nó có thể sử dụng đồng thời Javascript (của HTML chứ ko phải Script sử dụng Ext.net) để viết event cho các chức năng (thêm 1 TabPanel khi click vào 1 thẻ <a> chẳn hạn, Mở hợp thoại từ 1 button của Ext.net ....) của Ext.net hay không
4rum mình có ai đang dùng cái này cho mình chút ý kiến được hok?