Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Không edit được cơ sở dữ liệu từ form

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2013
  Bài viết
  2

  Mặc định Không edit được cơ sở dữ liệu từ form

  Hiện tại mình đang làm 1 cái form để hiển thị thông tin sản phẩm, nhưng sau khi mình edit trên form thì nó vẫn load lại thông tin như trước lúc sửa
  Code của mình như thế này
  Code:
  private void btnChapNhan_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        if (bname == false) MessageBox.Show("Cập nhật không thành công!\nVui lòng thử lại", "Thông báo",    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        else
        {
          try
          {
            string autosave = path + @"\BTCNPM\Anh\" + picname;
            ptbImage.Image.Save(autosave);
          }
          catch (Exception) { }
  
          string sql = "set dateformat dmy UPDATE SanPham set TenSP=@ten,ManHinh=@man,CPU=@cpu,RAM=@ram,HDH=@os,CameraChinh=@camchinh,CameraPhu=@camphu,BoNhoTrong=@bonho,TheNhoNgoai=@thenho,DungLuongPin=@pin,GhiChu=@ghichu,Anh=@anh WHERE MaSP=@masp";
            SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@masp", txtMaSP.Text);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@ten", txtTenSP.Text);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@man", txtManHinh.Text);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@cpu", txtCPU.Text);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@ram", txtRAM.Text);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@os", txtOS.Text);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@camchinh", txtCamChinh.Text);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@camphu", txtCamPhu.Text);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@bonho", txtBoNho.Text);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@thenho", txtTheNho.Text);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@pin", txtPin.Text);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@ghichu", txtKhac.Text);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@anh", "Data Images/" + picname);
            conn.Open();
            cmd.ExecuteNonQuery();
            conn.Close();
  
            i = dataGridView.CurrentCell.RowIndex;
            string MaSP = Convert.ToString(dataGridView.Rows[i].Cells[0].Value.ToString());
            string TenSP = Convert.ToString(dataGridView.Rows[i].Cells[1].Value.ToString());
            string NhaSX = Convert.ToString(dataGridView.Rows[i].Cells[2].Value.ToString());
            string NgayNhap = Convert.ToString(dataGridView.Rows[i].Cells[3].Value.ToString());
            string GiaNhap = Convert.ToString(dataGridView.Rows[i].Cells[4].Value.ToString());
            string Loai = Convert.ToString(dataGridView.Rows[i].Cells[5].Value.ToString());
            string GiaBan = Convert.ToString(dataGridView.Rows[i].Cells[6].Value.ToString());
            string SLTon = Convert.ToString(dataGridView.Rows[i].Cells[7].Value.ToString());
            string GhiChu = Convert.ToString(dataGridView.Rows[i].Cells[8].Value.ToString());
            string ManHinh = Convert.ToString(dataGridView.Rows[i].Cells[9].Value.ToString());
            string CPU = Convert.ToString(dataGridView.Rows[i].Cells[10].Value.ToString());
            string RAM = Convert.ToString(dataGridView.Rows[i].Cells[11].Value.ToString());
            string HDH = Convert.ToString(dataGridView.Rows[i].Cells[12].Value.ToString());
            string CameraChinh = Convert.ToString(dataGridView.Rows[i].Cells[13].Value.ToString());
            string CameraPhu = Convert.ToString(dataGridView.Rows[i].Cells[14].Value.ToString());
            string BoNhoTrong = Convert.ToString(dataGridView.Rows[i].Cells[15].Value.ToString());
            string TheNhoNgoai = Convert.ToString(dataGridView.Rows[i].Cells[16].Value.ToString());
            string DungLuongPin = Convert.ToString(dataGridView.Rows[i].Cells[17].Value.ToString());
            string updateStr = "set dateformat dmy UPDATE SanPham SET MaSP='" + MaSP + "',TenSP='" + TenSP + "',NhaSX='" + NhaSX + "',NgayNhap='" + NgayNhap + "',GiaNhap='" + GiaNhap + "',Loai='" + Loai + "',GiaBan='" + GiaBan + "',SLTon='" + SLTon + "',GhiChu='" + GhiChu + "',ManHinh='" + ManHinh + "',CPU='" + CPU + "',RAM='" + RAM + "',HDH='" + HDH + "',CameraChinh='" + CameraChinh + "',CameraPhu='" + CameraPhu + "',BoNhoTrong='" + BoNhoTrong + "',TheNhoNgoai='" + TheNhoNgoai + "',DungLuongPin='" + DungLuongPin + "' WHERE MaSP='" + MaSP + "'";
            SqlCommand updateCmd = new SqlCommand(updateStr, conn);
            conn.Open();
            updateCmd.CommandType = CommandType.Text;
            updateCmd.ExecuteNonQuery();
            conn.Close();
  
            btnRefresh_Click(sender, e);
            MessageBox.Show("Cập nhật thành công", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
            btnHuyBo_Click(sender, e);
        }
      }
  Đoạn trên là cập nhật thông qua các textbox, còn đoạn dưới là sửa trực tiếp trên datagridview. Mong các bạn xem giúp nó sai ở chỗ nào. Mình cám ơn nhiều.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Bài viết
  412

  trong chỗ này bạn thử
  Code:
  try 
  {
  conn.Open();
  //thực hiện các update lệnh xong đi đã
  conn.Close();
  }
  catch
  {
  }
  với cả chỗ
  Code:
  string RAM = Convert.ToString(dataGridView.Rows[i].Cells[11].Value.ToString());
  thì
  Code:
  string RAM = Convert.ToString(dataGridView.Rows[i].Cells[11].Value);

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2013
  Bài viết
  2

  OK, mình đã sửa lại đc rồi. Tks

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn