Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: [C++] [Góp ý] SEARCH - PRE VNOI 2012 tại Hải Phòng

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Nơi ở
  Hạ Long, Vietnam
  Bài viết
  20

  Mặc định [C++] [Góp ý] SEARCH - PRE VNOI 2012 tại Hải Phòng

  LINK ĐỀ BÀI Ở ĐÂY: http://vn.spoj.com/problems/SEARCH/
  Bài này thuật toán của mình là xét một đoạn u -> v liên tiếp với u và v là 2 đầu mút chỉ số của dãy con thuộc đoạn c, xét trong đoạn u -> v đã có đủ phần tử của tập A hay chưa, nếu đủ rồi thì update res=max(res,v-u+1)

  code của mình như thế này nhưng mà chỉ được 90 điểm, hình như không phải bị TLE thì phải, ai biết mình sai ở đâu thì chỉ mình với:

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <cstdio>
  3. #include <map>
  4.  
  5. using namespace std;
  6. #define nmax 100001
  7. map<int,int> dd;
  8. int m,n,p,x;
  9. int dkn=0,c[nmax],a[nmax];
  10. int res=-1;
  11.  
  12. int main()
  13. {
  14.     //freopen("SEARCH.INP","r",stdin);
  15.     cin>>m>>n>>p;
  16.     for(int i=1;i<=m;++i)
  17.     {
  18.         scanf("%d",&x);
  19.         if(dd[x]==0)
  20.         {
  21.             dd[x]=1;
  22.             dkn++;
  23.             a[dkn]=x;
  24.         }
  25.     }
  26.     for(int i=1;i<=n;++i)
  27.     {
  28.         scanf("%d",&x);
  29.         dd[x]=2;
  30.     }
  31.     for(int i=1;i<=p;++i) scanf("%d",&c[i]);
  32.     for(int i=1;i<=p;++i)
  33.         if(dd[c[i]]!=2)
  34.     {
  35.         int u=i;
  36.         int v=i;
  37.         bool ok=false;
  38.         for(int j=i+1;j<=p;++j)
  39.             if(dd[c[j]]==2 || j==p)
  40.             {
  41.                 v=j;
  42.                 break;
  43.             }
  44.         if(v==p && dd[v]!=2) ok=true;
  45.         if(ok==false) v--;
  46.         if(v-u+1>=dkn)
  47.         {
  48.             map<int,int> f;
  49.             for(int j=u;j<=v;++j) f[c[j]]++;
  50.             bool ok=true;
  51.             for(int j=1;j<=dkn;++j) if(f[a[j]]==0) {ok=false; break;}
  52.             if(ok==true) res=max(res,v-u+1);
  53.         }
  54.         i=v;
  55.     }
  56.     cout<<res;
  57. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2015
  Bài viết
  6

  bài này hình như tle nó không hiện hay sao ấy

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 14-09-2015 lúc 04:43 AM - - -

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi VTA1011 Xem bài viết
  LINK ĐỀ BÀI Ở ĐÂY: http://vn.spoj.com/problems/SEARCH/
  Bài này thuật toán của mình là xét một đoạn u -> v liên tiếp với u và v là 2 đầu mút chỉ số của dãy con thuộc đoạn c, xét trong đoạn u -> v đã có đủ phần tử của tập A hay chưa, nếu đủ rồi thì update res=max(res,v-u+1)

  code của mình như thế này nhưng mà chỉ được 90 điểm, hình như không phải bị TLE thì phải, ai biết mình sai ở đâu thì chỉ mình với:

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <cstdio>
  3. #include <map>
  4.  
  5. using namespace std;
  6. #define nmax 100001
  7. map<int,int> dd;
  8. int m,n,p,x;
  9. int dkn=0,c[nmax],a[nmax];
  10. int res=-1;
  11.  
  12. int main()
  13. {
  14.     //freopen("SEARCH.INP","r",stdin);
  15.     cin>>m>>n>>p;
  16.     for(int i=1;i<=m;++i)
  17.     {
  18.         scanf("%d",&x);
  19.         if(dd[x]==0)
  20.         {
  21.             dd[x]=1;
  22.             dkn++;
  23.             a[dkn]=x;
  24.         }
  25.     }
  26.     for(int i=1;i<=n;++i)
  27.     {
  28.         scanf("%d",&x);
  29.         dd[x]=2;
  30.     }
  31.     for(int i=1;i<=p;++i) scanf("%d",&c[i]);
  32.     for(int i=1;i<=p;++i)
  33.         if(dd[c[i]]!=2)
  34.     {
  35.         int u=i;
  36.         int v=i;
  37.         bool ok=false;
  38.         for(int j=i+1;j<=p;++j)
  39.             if(dd[c[j]]==2 || j==p)
  40.             {
  41.                 v=j;
  42.                 break;
  43.             }
  44.         if(v==p && dd[v]!=2) ok=true;
  45.         if(ok==false) v--;
  46.         if(v-u+1>=dkn)
  47.         {
  48.             map<int,int> f;
  49.             for(int j=u;j<=v;++j) f[c[j]]++;
  50.             bool ok=true;
  51.             for(int j=1;j<=dkn;++j) if(f[a[j]]==0) {ok=false; break;}
  52.             if(ok==true) res=max(res,v-u+1);
  53.         }
  54.         i=v;
  55.     }
  56.     cout<<res;
  57. }
  bài này dùng chạy biến thì hay hơn
  ban đầu cho low = 1, high = 1;
  kiểm tra thằng c[low] xem nó có thoả mãn nằm trong dãy a và không nằm trong dãy b hay không (bài này dữ liệu <= 10^ 5 nên cx chẳng cần dùng map làm gì)
  nếu c[low] không thỏa mãn thì đẩy low lên rồi gán high = low
  Code:
  if(!check[c[low]]) {low++; high = low}; // check(x) là hàm kiểm tra x thuộc a và ko thuộc b hay không
  còn về phần high thì
  một khi mà cái low thỏa mãn đk rồi thì cứ đẩy high đến khi nào c[high] không thỏa mãn đk nữa thì thôi =))
  Code:
  if(!check[c[low]]) {low++; high = low};
  else while(check(c[high])) high++;
  res = max(res, high - low); // vì khi này c[high] không thỏa mãn đk nữa
  low = high; // lại tiếp tục đến khi đi hết dãy c thì thôi

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn