Hello mọi người,

Mình đang tìm hiểu về lập trình c và có thắc mắc mong các bạn giúp đỡ.

Các bạn có thể giải thích cho mình làm sao để convert số 3 ra được số 1074266112 hoặc 4 = 1074790400. Vậy dãy số 1074790400 được gọi là loại số gì trong lập trình vậy. Mình chỉ biết dãy số đó tượng trưng cho địa chỉ lưu một biến trong game mobile.

Thanks