như tiêu đề mình muốn xin mọi người sách cơ bản và nâng cao về C++
Nếu súc tích và dễ hiểu thì tốt quá
cảm ơn mọi người trước