mình đang chuẩn bị vào chuyên ngành, anh chị nào học rồi cho mình hỏi:
1. khác nhau giữa 2 chuyên ngành xử lí ngôn ngữ tự nhiên với công nghệ tri thức và máy học ạ, càng chi tiết càng tốt (có nghiên cứu 1 ít rồi, cần mọi người tư vấn rõ hơn )
2. với từng chuyên ngành trên thì nên học sâu ngôn ngữ nào ? ( thuật toán thì phải nắm chắc rồi,tất nhiên cũng có học 1 số ngôn ngữ khác)
3. nếu có thể thì khái quát dùm mình tình hình phát triển khmt và các chuyên ngành của nó ở việt nam ạ ?
cảm ơn mọi người .