Hiện tại mình đang muốn debug chương trình này:
http://www.psi.ch/drs/SoftwareDownloadEN/drs503.exe
Nhưng trong quá trình thao tác thì gặp phải lỗi này, các bạn có thể tư vấn sửa giúp mình nha.
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Loi50.jpg
Lần xem:	7
Size:		145.8 KB
ID:		25582