Mình đang làm đề tài mà cần code giao tiếp giữa C và PHP, nhưng mình lên mạng search hầu hết ko thấy dạng nào giống vậy
Mình tính dùng socket nhưng socket chỉ dùng đc P2P, còn mồ hình của mình là server - client, và php là server còn C là client mà trên mạng toàn hướng dẫn C làm server còn php làm client
Mọi người có hướng nào khác hoặc cách giải quyết cho trường hợp của mình ko
Thanks mọi người nhiều