Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: [HELP] ai giúp em hiểu bài này với ạ. Em đang học về phần mảng và hàm

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2011
  Bài viết
  1

  Wink [HELP] ai giúp em hiểu bài này với ạ. Em đang học về phần mảng và hàm

  Bài này là xóa các số chẵn trong mảng.
  Xóa xong em in ra mảng thì em dùng hàm output thì in ra đc mảng nhưng em dùng for trong hàm main() như bên dưới thì lại không được. Cám ơn các bác ạ
  #include<iostream>
  using namespace std;
  void input(int a[], int n)
  {
  cout<<"Nhap cac phan tu cua mang.\n";
  for(int i= 0; i< n; i++){
  cout<<"\tmang["<<i+1<<"]: ";
  cin>>a[i];
  }
  }
  void output(int a[], int n)
  {
  for(int i= 0; i< n; i++){
  cout<<' '<<a[i];
  }
  }
  void delEven(int a[], int &n)
  {
  int i;
  while(i<n){
  if(a[i]% 2== 0){
  for(int j= i; j< n; j++){
  a[j]= a[j+1];
  }
  n--;
  }
  else i++;
  }


  }
  int main()
  {
  int n, arr[n];
  cout<<"Nhap so phan tu: "; cin>>n;
  input(arr,n);
  delEven(arr,n);
  for(int i= 0; i< n; i++){
  cout<<' '<<arr[i];
  }
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2014
  Nơi ở
  Thành phố Hồ Chí Minh
  Bài viết
  2

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi phong___ Xem bài viết
  Bài này là xóa các số chẵn trong mảng.
  Xóa xong em in ra mảng thì em dùng hàm output thì in ra đc mảng nhưng em dùng for trong hàm main() như bên dưới thì lại không được. Cám ơn các bác ạ
  C++ Code:
  1. #include<iostream>
  2. using namespace std;
  3. void input(int a[], int n)
  4. {
  5.     cout<<"Nhap cac phan tu cua mang.\n";
  6.     for(int i= 0; i< n; i++){
  7.         cout<<"\tmang["<<i+1<<"]: ";
  8.         cin>>a[i];
  9.     }
  10. }
  11. void output(int a[], int n)
  12. {
  13.     for(int i= 0; i< n; i++){
  14.         cout<<' '<<a[i];        
  15.     }                          
  16. }                              
  17. void delEven(int a[], int &n)
  18. {
  19.     int i;
  20.     while(i<n){
  21.         if(a[i]% 2== 0){
  22.             for(int j= i; j< n; j++){
  23.                 a[j]= a[j+1];
  24.             }
  25.             n--;
  26.         }
  27.         else i++;
  28.     }
  29.        
  30.  
  31. }
  32. int main()
  33. {
  34.     int n, arr[n];
  35.     cout<<"Nhap so phan tu: "; cin>>n;
  36.     input(arr,n);
  37.     delEven(arr,n);
  38.     for(int i= 0; i< n; i++){
  39.         cout<<' '<<arr[i];
  40. return 0;          
  41. }
  }
  Sau khi bạn xóa đi các số chẵn thì số phần tử mảng đã giảm. Số phần tử giảm đó = số các số chẵn có trong mảng.
  Bạn thêm vào một biến đếm các số chẵn nữa là được. Bạn có thể tham khảo chương trình sau của mình :
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. using namespace std;
  3. void nhap(int x[],int m);
  4. void xuat(int x[],int m);
  5. void xoa(int x[],int m,int *dem);//con tro dem luu so phan tu chan cua mang
  6. int main()
  7. {
  8.     int a[100];
  9.     int n,d=0;//d dem so phan tu chan trong mang a
  10.  
  11.     cout<<"n= ";cin>>n;
  12.     nhap(a,n);
  13.     cout<<"mang a: "<<endl;
  14.     xuat(a,n);
  15.     xoa(a,n,&d);
  16.     cout<<"mang sau khi xoa "<<endl;
  17.     xuat(a,n-d);
  18.     return 0;
  19. }
  20. void nhap(int x[],int m)
  21. {
  22.     for (int i=0;i<m;i++)
  23.     {
  24.         cout<<"phan tu "<<i+1<<"=";
  25.         cin>>x[i];
  26.     }
  27.     cout<<endl<<endl;
  28. }
  29. void xuat(int x[],int m)
  30. {
  31.     for (int i=0;i<m;i++)
  32.         cout<<" "<<x[i];
  33.     cout<<endl<<endl;
  34. }
  35. void xoa(int x[],int m,int *dem)
  36. {
  37.     for (int i=0;i<m;i++)
  38.         if (x[i]%2==0)
  39.         {
  40.             (*dem)++;
  41.             for (int j=i;j<m-1;j++)
  42.                 x[j]=x[j+1];
  43.             i--;m--;
  44.         }
  45. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi vancanh2095 : 24-12-2014 lúc 07:39 PM.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn