mọi người có ai biết cách đưa một biến có kiểu double lên tập tin không chỉ em với, hay là ép kiểu double sang chuỗi cũng được ạ.
Em cảm ơn trước.