Chào mọi người. mọi người cho mình hỏi hàm GetAsyncKeyState. tại sao khi mình sử dụng hàm này đặt vào trong windows service lại không bắt được sự kiện nhấn phím nhỉ?? mình viết app console thì nó bắt được nhưng khi viết cho chạy dưới dạng một windows service thì nó lại không bắt được sự kiện. Mình chắc chắn cái service của mình đã khởi tạo chính xác.
Đoạn code bắt sự kiện nhấn phím mình viết trong sự kiện SERVICE_RUNNING. mình thử in ra dòng a'm running khi bấm phím nhưng bấm bất kỳ phím nào nó cũng không chạy vào trong if được. bạn nào đã từng đụng đến cái này rồi thì giúp mình với. mình tìm khắp google mà chả ra

while (ServiceStatus.dwCurrentState == SERVICE_RUNNING)
{
short character;
for(character=8;character<=222;character++)
{
if(GetAsyncKeyState(character) == -32767)
{
std::ofstream outfile("D:\\hook.txt");
outfile << "i'm running" <<std::endl;
}
}
Sleep(100);
}