Mình có hình thế này:
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Sound.png
Lần xem:	1
Size:		19.0 KB
ID:		26105

Bây giờ làm sao để điều khiển âm thanh của ứng dụng zalo nhỉ. Mình có tìm hiểu trên mạng thì sử dụng API nhưng cũng chưa rõ lắm.
Bác nào có tài liệu về lập trình api cho C# share cho mình và mọi người tham khảo với.
Cảm ơn đã xem bài viết của mình.