Mình theo học ngành công nghệ thông tin được 5 tháng rồi, mà mải chơi bời chả lo học gì :(
Lên mạng search tài liệu mà tràn lan quá không biết chọn cái gì, hic
Mong mọi người chia sẽ mình tài liệu học lập trình C căn bản ( ebook + video) cho mình lấy lại căn bản với @@.
Thank mọi người đã quan tâm