Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Nhờ mọi người giải thích hộ hàm trong C++

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2015
  Nơi ở
  Hà Nội, Vietnam
  Bài viết
  2

  Red face Nhờ mọi người giải thích hộ hàm trong C++

  Mọi người giải thích cho em các vòng lặp trong hàm c_khoi này với ạ em cảm ơn !

  Code:
  void c_khoi(int a, int b, int i, int n)
  {
  	i--;
  	int j, k;
  	for (j = 15 - thap[a - 1]; j>2; j--)
  	{
  		for (k = 0; k<2 * i + 1; k++)
  		{
  			gotoxy(15 * a - i + k, j);
  			cout << " ";
  		}
  		if (j >= 5)
  		{
  			gotoxy(15 * a, j);
  			setcolor(2);
  			cout << char(186);
  		}
  		for (k = 0; k<2 * i + 1; k++)
  		{
  			gotoxy(15 * a - i + k, j - 1);
  			setcolor((i + 5) % 15);
  			cout << char(219);
  		}
  		delay(20);
  	}
  	if (a<b)
  	{
  		for (j = 15 * a; j <= 15 * b; j++)
  		{
  			for (k = 0; k<2 * i + 1; k++)
  			{
  				gotoxy(j - i + k, 2);
  				setcolor((i + 5) % 15);
  				cout << char(219);
  			}
  			delay(20);
  			for (k = 0; k<2 * i + 1; k++)
  			{
  				gotoxy(j - i + k, 2);
  				cout << " ";
  			}
  		}
  	}
  	else
  	{
  		for (j = 15 * a; j >= 15 * b; j--)
  		{
  			for (k = 0; k<2 * i + 1; k++)
  			{
  				gotoxy(j - i + k, 2);
  				setcolor((i + 5) % 15);
  				cout << char(219);
  			}
  			delay(20);
  			for (k = 0; k<2 * i + 1; k++)
  			{
  				gotoxy(j - i + k, 2);
  				cout << " ";
  			}
  		}
  	}
  	for (j = 2; j<15 - thap[b - 1] - 1; j++)
  	{
  		for (k = 0; k<2 * i + 1; k++)
  		{
  			gotoxy(15 * b - i + k, j);
  			cout << " ";
  		}
  		if (j >= 5)
  		{
  			gotoxy(15 * b, j);
  			setcolor(2);
  			cout << char(186);
  		}
  		for (k = 0; k<2 * i + 1; k++)
  		{
  			gotoxy(15 * b - i + k, j + 1);
  			setcolor((i + 5) % 15);
  			cout << char(219);
  		}
  		delay(20);
  	}
  	thap[a - 1]--;
  	thap[b - 1]++;
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2012
  Bài viết
  69

  Mục đích của cái hàm này để làm gì vậy?

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn