Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Phát sinh giá trị ngẫu nhiên cho mảng 1 chiều từ -10 -> 10

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2013
  Bài viết
  1

  Mặc định Phát sinh giá trị ngẫu nhiên cho mảng 1 chiều từ -10 -> 10

  Phát sinh giá trị ngẫu nhiên cho mảng 1 chiều từ -10 -> 10.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Bài viết
  589

  http://ideone.com/NL1Gsk
  C++ Code:
  1. #include <random>
  2. #include <algorithm>
  3. #include <functional>
  4. #include <iostream>
  5.  
  6. int main()
  7. {
  8.     // kiểu phần tử của mảng, nếu thích kiểu khác thì thay vào
  9.     typedef int T;
  10.  
  11.     // khởi tạo random_device là đối tượng nguồn sinh ra các yếu tố ngẫu nhiên
  12.     std::random_device rd;
  13.     // random engine, dùng để sinh số ngẫu nhiên dựa vào các nguồn (seed) từ random_device
  14.     std::default_random_engine e1(rd());
  15.     // Các số ngẫu nhiên được sinh ra sẽ bị biến đổi để có phân phối đều trong đoạn [-10, 10]
  16.     // Nếu thích phân phối khác (như poission, bernoulli ...) thì thay vào
  17.     std::uniform_int_distribution<T> uniform_dist(-10, 10);
  18.  
  19.     T v[10]; // Mảng 10 phần tử
  20.     std::generate_n(T, 10, std::bind(uniform_dist, e1)); // Sinh 10 số ngẫu nhiên
  21.  
  22.     for (auto n : v) std::cout << v << ' ';
  23. }
  Tài liệu về thư viện sinh số ngẫu nhiên trên C++: http://en.cppreference.com/w/cpp/numeric/random

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn