Link tải Lingoes Portable:

Bản đầy đủ (500Mb gồm: từ điển Anh Việt, Việt Anh, Cambridge, đồng nghĩa phản nghĩa, Longman, từ điển bách khoa Wikipedia, phát âm giọng thật Mỹ và Anh): http://www.mediafire.com/?75rji839me8h28g

Bản rút gọn (200Mb gồm: từ điển Anh Việt, Việt Anh, đồng nghĩa phản nghĩa, Longman, giọng thật Mỹ, và TTS Tom): http://www.mediafire.com/?0wr5my3qh3od684

File .laf dành cho bạn nào đã có Lingoes rồi: http://www.mediafire.com/?cjrkzduvci5qn7u

Download phần mềm Ylazy: http://ylazy.com/download-phien-ban-moi-nhat/

Kool Study: http://kooldic.com/?a=201