Mình muốn mở nhiều tabpage bằng UserControl và trên UserControl này sẽ có một nút start và nút stop.
Khi mình nhấn vào nút start thì một tiến trình mới được tạo và xử lý các hoạt động của UserControl, khi mình nhấn stop thì dừng lại tiến trình này. ^^
Các bạn, các anh, các chị giúp mình với ạ...Cảm ơn mọi người nhiều ạ