Chào các anh chị.
Em muốn hiển thị 1 số thực nhập vào ra màn hình ở dạng % và dạng thập phân thì làm như thế nào...?