Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng GCC để build một chương trình C từ source code.Nguồn : http://laptrinh.io