Eclipse, tuy nhiên ngay từ sau khi Android Studio bản release chính thức đầu tiên ra đời thì Eclipse sẽ không được Google hỗ trợ trong tương lai nữa. Điều đó có nghĩa là, ngay từ bây giờ, chúng ta cùng làm quen với Android Studio là vừa. Với các bạn mới làm quen lập trình Android thì đây cũng sẽ là một trải nghiệm đầu tiên thú vị trong bài hướng dẫn về Android Studio này của mình.Nguồn : http://laptrinh.io