Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		ggggg.png
Lần xem:	3
Size:		27.4 KB
ID:		26570

mình có cái game như hình trên
- trong game có 9 ô tượng trưng cho 9 số từ 1 đến 9
- mình đã random cho game tự chọn 1 ô bất kỳ rồi.
- giờ mình muốn khi game chọn ô nào thì ô đó đổi màu khác trong vào 0.5 giây rồi chuyển lại màu cũ thì mình phải làm sao ạ

thank nhiều