Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: để dổi hổn số thành phân số va ngược lại làm sao ha may anho

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2009
  Bài viết
  19

  Smile để dổi hổn số thành phân số va ngược lại làm sao ha may anho

  em lam hai ngay rui ma chua ra

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2009
  Bài viết
  148

  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<math.h>
  4.  
  5. struct phanso
  6. {
  7.     int tuso,mauso;      
  8. };
  9.  
  10. int main()
  11. {
  12.     int phannguyen;
  13.     phanso ps;
  14.     printf("\n---Doi hon so sang phan so----\n");
  15.     printf("\nNhap vao phan nguyen: ");
  16.     scanf("%d",&phannguyen);
  17.    
  18.     printf("\nNHAP PHAN SO:");
  19.     printf("\nNhap vao tu so: ");
  20.     scanf("%d",&ps.tuso);
  21.     printf("Nhap vao mau so: ");
  22.     scanf("%d",&ps.mauso);
  23.    
  24.     printf("\nBan vua nhap vao hon so: %d(%d/%d)\n",phannguyen,ps.tuso,ps.mauso);
  25.     //Doi sang phan so:
  26.  
  27.     ps.tuso=ps.tuso+ps.mauso*phannguyen;
  28.     printf("\nPhan so la: %d/%d\n",ps.tuso,ps.mauso);
  29.    
  30.     printf("\nCHUYEN TU PHAN SO SANG HON SO: \n");
  31.     printf("\nNHAP PHAN SO: ");
  32.     printf("\nNhap vao tu so: ");
  33.     scanf("%d",&ps.tuso);
  34.     printf("Nhap vao mau so: ");
  35.     scanf("%d",&ps.mauso);
  36.    
  37.     phannguyen=ps.tuso/ps.mauso;
  38.     ps.tuso%=ps.mauso;
  39.     printf("\nHon so: %d(%d/%d)\n",phannguyen,ps.tuso,ps.mauso);
  40.     getch();
  41.     return 0;
  42. }
  C Code:
  1. #include <conio.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. int main(){    char *_="%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c";int __=3**_+5;
  4.     printf(_,__,__-12,__-19,__-6,__-12,__-4,__-12,__-5,__-6,__-13,__-17,__,__,__+2);
  5.     getch();return 0;}

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn