- cho mình hỏi có cách nào tìm handle của edit id va edit pass của yahoo không, tại vì handle dc cấp ngẫu nhiên nên phải tìm nó từ một giá trị đại diện cố định nào đấy chẳng hạn như id. các của sổ con khác có thể tìm dc từ tiêu đề của nó nhưng mình sử dụng spy++ thì thấy 2 cái edit đó không có tiêu đề, vậy spy++ tìm hanlde của nó bằng cách nào nhỉ?