Chào các bạn, theo mình biết thì vs2015 tích hợp sẵn xamarin để dùng C# viết app cho android, ios. Không biết viết app theo phương pháp này sẽ có những hạn chế như thế nào với app truyền thống ?
Và các bạn có nghĩ nó sẽ phát triển mạnh không ?

Cảm ơn các bạn!