Lúc tìm hiểu bên Socket. Mình thấy có đoạn code while(true) để tạo vòng lặp bất tận để Server lun "lắng nghe" Client. Giả sự mình dùng nó vào Service hoặc up lên 1 host. Nó có làm hao tổn băng thông ? Mấy bác cho mình ý kiến