Mình gặp một số vấn đề như sau mà giải quyết chưa được, mong mọi người giúp đỡ:

1. Mình có một stackpanel:

Code:
<StackPanel Name="mainStack">

<StackPanel Name = "childStack1">
//button, shap
</StackPanel>

<StackPanel Name = "childStack2">
//button, shap
</StackPanel>

<StackPanel>

Bầy giờ làm sao có thể binding hay load dữ liệu từ stack trên vào một popup?

2. Binding từ một hàm trong code behind kiểu như vầy thì làm như thế nào được?
Code:
<img source="{convertBitmap(Canvas)}"/>
3. Nếu mình để một panel trong phần content của một tabcontrol thì nếu height của panel lớn hơn height của tabcontrol thì nó sẽ bị cắt phần đó đi, mình dùng zindex để đưa nó lên trên mà không được.

Cảm ơn mọi người đã đọc và giúp đỡ?