Chuyện một đời người nếu kể ra đã là nhiều, chuyện đời của một thành phố thì làm sao nói cho đủ? Tác giả Phạm Công Luận, không ngại điều đó, sau cuốn Sài gòn chuyện đời của phố xuất bản cách nay một năm, sau hai lần tái bản đã cho ra đời tiếp phần 2 của cuốn sách này.

Chuyện Sài Gòn là chuyện đường chuyện ngõ. Đời sống đô thị Sài Gòn không thể không nhắc đến đời sống buôn bán. Tác giả còn dành rất nhiều trang viết cho giới nghệ sĩ. Đời sống thành phố trôi qua thời chiến tranh đã nhẹ nhàng hơn nhờ giới nghệ sĩ với lời ca tiếng nhạc

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Banner_SaiGon_800x600-01.jpg
Lần xem:	0
Size:		402.7 KB
ID:		26951


“Sài Gòn chuyện đời của phố 2” còn đầy ắp hình ảnh với gần 200 tấm ảnh màu và đen trắng. So với cuốn đầu ngồn ngộn cảm xúc, cuốn này dồi dào tư liệu lạ và lý thú.

“Sài Gòn chuyện đời của phố 2” của tác giả Phạm Công Luận được Phương Nam Book phát hành hiện đang bán tại hệ thống nhà sách Phương Nam trên toàn quốc.

Đặt online tại: http://bit.ly/dat-mua-sg-chuyen-doi-cua-pho2 để nhận được mức giảm giá đặc biệt.