Xin chào anh chị/ các bạn

Hiện tại e đang làm chương trình kiểm kê, và đã thiết kế xong phiếu nhưng khi e đưa và để tính histogram để xác định số hàng số cột thì lại không chính xác với tất cả các ảnh, mà ảnh của em đã được loại bỏ nghiêng trước khi đưa vào tính.
Vậy anh chị có thể giúp e trường hợp này với a.
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		adjusted form 2.jpg
Lần xem:	2
Size:		137.3 KB
ID:		26955