Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Nhờ các bác giúp em mới học lập trình liên kết đơn trong C++

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2011
  Bài viết
  4

  Mặc định Nhờ các bác giúp em mới học lập trình liên kết đơn trong C++

  Em có đoạn code bên dưới đọc được nội dung file input.txt nhưng khi add vào danh sách liên kết đơn và xuất ra màng hình toàn bị mã, bác nào biết giúp e sửa với
  file input.txt co noi dung
  Tuan 1 A
  Sang 0 B
  Monh các bác giúp đỡ

  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <conio.h>
  #include <ctype.h>
  #pragma warning(disable : 4996)
  //#include <stdafx.h>
  using namespace std;

  char tenfile[FILENAME_MAX] = "input.txt";

  struct HOCVIEN
  {
  char* Hoten;
  int Gioitinh;
  char* Diemso;
  };

  struct Node
  {
  //HOCVIEN Data;
  char* Hoten;
  int Gioitinh;
  char* Diemso;
  struct Node *pNext;
  };
  struct list
  {
  Node *pHead;
  Node *pTail;
  };
  //Node* CreateNode(HOCVIEN Hv)
  Node* CreateNode(char Hten[100], int GTinh, char Diem[2])
  {
  Node *pNode = new Node;
  if (pNode == NULL) return NULL;
  //pNode->Data = Hv;
  pNode->Hoten = Hten;
  pNode->Gioitinh = GTinh;
  pNode->Diemso = Diem;
  pNode->pNext = NULL;
  return pNode;
  }
  void Init(list &l)
  {
  l.pHead = l.pTail = NULL;
  }
  void Addtail(list &l, Node *new_e)
  {
  if (l.pHead == NULL)
  {
  l.pHead = l.pTail = new_e;
  }
  else
  {
  l.pTail->pNext = new_e;
  l.pTail = new_e;
  }
  }

  bool AddHead(Node* &pHead, char Hten[100], int GTinh, char Diem[2])
  {
  Node* pNode = CreateNode(Hten,GTinh,Diem);
  if (pNode == NULL)
  {
  return false;
  }
  else
  {
  if (pHead == NULL)
  {
  pHead = pNode;
  }
  else
  {
  pNode->pNext = pHead;
  pHead = pNode;
  }
  return true;
  }
  }
  // Doc noi dung file
  void Noidungfile(list &l)
  {
  FILE *pFile;
  pFile = fopen(tenfile, "rt"); //Mo file
  char Ten[100]; int Gt[1]; char Diem[2];
  int i = 0;
  Node* pRoot;
  pRoot = NULL;
  while (fscanf(pFile, "%s %d %s", Ten, Gt, Diem) != EOF) // Doc file
  {
  i++;
  printf("%d. %s %d %s\n", i, &Ten, *Gt, &Diem); // Xuất ra ma hinh

  pRoot = CreateNode(Ten, *Gt, Diem);
  Addtail(l, pRoot);
  }
  fclose(pFile);//Dong file
  //getch();

  }

  void PrintList(list &l)
  {

  Node *pNode = l.pHead;
  while (pNode != NULL)
  {
  printf("%s %d %s\n", pNode->Hoten, pNode->Gioitinh, pNode->Diemso);
  pNode = pNode->pNext;
  }
  }

  int main()
  {
  list l;
  Node *pNode;
  Init(l);
  Noidungfile(l);
  PrintList(l);

  getch();
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  24

  Mình chưa có thời để tìm hết lỗi và sửa cho bạn. Nhưng mình thấy bạn gặp lỗi tại 2 dòng sau:
  C++ Code:
  1. pNode->Hoten = Hten;
  2. pNode->Diemso = Diem;

  Bạn thử dùng strcpy() hoặc strncopy() thay vào và test lại nhé.
  KISS

  Skype: giapnguyen_bka89

 3. #3
  Ngày gia nhập
  06 2011
  Bài viết
  4

  Bạn có thể nói rõ hơn không, mình mới học C++ nên chưa hiểu rõ strcpy() và strncopy()

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 05-02-2015 lúc 09:42 AM - - -

  Các bác giúp với em đang làm đồ án gấp lắm

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn