Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Về việc chạy 2 hàm tác động cùng 1 file

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2015
  Bài viết
  1

  Mặc định Về việc chạy 2 hàm tác động cùng 1 file

  Mình có làm 1 bài về giải mã và mã hóa nội dung 1 file, nhưng không hiểu sao code nó không chạy đủ 2 function, mình xóa bớt 1 trong 2 đoạn code gọi lại function trong main thì cái kia vẫn chạy được. Mong mọi người giải thích hộ mình.
  Code:
  #include <stdio.h>
  
  char lower[] = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
  char upper[] = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
  
  void Encryption(FILE *fin, FILE *fout, int shift){
   int i,c;
   while ((c=fgetc(fin)) != EOF){
    for(i = 0; i < 26; i++){
     if(upper[i] == c && (i+shift)<26) fputc(upper[i+shift], fout);
     else if(lower[i] == c && (i+shift)<26) fputc(lower[i+shift], fout);
     else if(upper[i] == c && (i+shift)>25) fputc(upper[i-26+shift], fout);
     else if(lower[i] == c && (i+shift)>25) fputc(lower[i-26+shift], fout);
     else if(c == 32){
  	fputc(c,fout);
  	break;
     }
    }
   }
  }
  
  void Decryption(FILE *in, FILE *out, int shift){
   int i,d;
   while ((d=fgetc(in)) != EOF){
    for(i = 0; i < 26; i++){
     if(upper[i] == d && (i - shift) > -1) fputc(upper[i-shift], out);
     else if(lower[i] == d && (i-shift) > -1) fputc(lower[i-shift], out);
     else if(upper[i] == d && (i-shift) < 0) fputc(upper[i+26-shift], out);
     else if(lower[i] == d && (i-shift) < 0) fputc(lower[i+26-shift], out);
     else if(d == 32){
  	fputc(d,out);
  	break;
     }
    }
   } 
  }
  
  int main(){
   FILE *fin, *fout, fout2;
   char filename[20];
   int shift, c;
   char encrypt[] = "mahoa.txt";
   char decrypt[] = "giaima.txt";
   
   printf("Enter file's name ");
   scanf("%s",filename);
   printf("Enter the deviations ");
   scanf("%d",&shift);
   fin =fopen(filename,"a+");
   if(fin == NULL){
    printf("The file is not exist\n");
   } else {
  
    //encryption
    fout = fopen(encrypt,"w+");
    Encryption(fin, fout, shift);
    fclose(fout);
    fout = fopen(encrypt,"r");
    fprintf(fin,"/n============================Encryption==================\n");
    while ((c=fgetc(fout)) != EOF) fputc(c, fin);
    printf("Encryption is successfully!\n");
    
    //decryption
    fout2 = fopen(decrypt,"w+");
    Decryption(fin, fout2, shift);
    fclose(fout2);
    fout2 = fopen(decrypt,"r");  
    fprintf(fin,"\n=============================Decryption=================\n");
    while ((c=fgetc(fout2)) != EOF) fputc(c, fin);
    printf("Decryption is successfully!\n");
  
  
    fclose(fin);
    fclose(fout);  
    fclose(fout2);
   }
   return 0;
  Còn đây là file đính kèm mình sử dụng: alpha.txt

 2. #2
  Ngày gia nhập
  06 2015
  Bài viết
  2

  Hi bạn!

  Có 2 lỗi bạn gặp phải ở đây, dẫn đến error khi compile:

  1. Khi bạn khai báo hàm main, bạn cần sử dụng "}" để kết thúc hàm main nhé.

  Cụ thể:
  ...
  return 0;
  }

  2. Lỗi sai thứ 2 đó là:
  Khi bạn làm việc với FILE thông qua hàm fopen(), giá trị trả về của hàm fopen() là 1 con trỏ,
  lấy ví dụ trong code của bạn, có câu lệnh như sau:

  fout2 = fopen(decrypt,"w+");
  kiểu fout2 mà C compiler mong muốn đó là 1 con trỏ kiểu FILE.

  Trong khi đó, mình nhìn thấy bạn khai báo ở trên là:
  FILE *fin, *fout, fout2;


  đây chính là nguyên nhân gây ra lỗi.
  Để sửa lỗi:

  FILE *fin, *fout, *fout2;
  Chúc bạn thành công!
  Thân mến.

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn