Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Nhận biết Keyboard trong Runtime với lập trình C#

 1. #1

  Red face Nhận biết Keyboard trong Runtime với lập trình C#

  _Em viết thử xí xem , mấy đại ca thấy gì không hay thì bỏ qua nha ; em mới học C# thôi

  _Tạo một class ứng dụng vào một chương trình, dùng để nhận biết key được ấn khi đang làm việc khác. Ví dụ : Class dưới đây minh họa khi chơi game thì kiểm tra xem nút được Press hay release

  Visual C# Code:
  1. #region Using Statements
  2. using System;
  3. using System.Collections.Generic;
  4. using Microsoft.Xna.Framework;
  5. using Microsoft.Xna.Framework.Audio;
  6. using Microsoft.Xna.Framework.Content;
  7. using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
  8. using Microsoft.Xna.Framework.Input;
  9. using Microsoft.Xna.Framework.Storage;
  10. #endregion
  11.  
  12. public class GameKeyTestClass : Microsoft.Xna.Framework.Game
  13. {
  14.     GraphicsDeviceManager graphics;
  15.     ContentManager content;
  16.  
  17.     KeyboardState oldState;
  18.  
  19.     public GameKeyTestClass ()
  20.     {
  21.         graphics = new GraphicsDeviceManager( this );
  22.         content = new ContentManager( Services );
  23.  
  24.         oldState = Keyboard.GetState();
  25.     }
  26.  
  27.     protected override void Initialize()
  28.     {
  29.  
  30.         base.Initialize();
  31.     }
  32.  
  33.     protected override void LoadGraphicsContent( bool loadAllContent )
  34.     {
  35.         if (loadAllContent)
  36.         {
  37.  
  38.         }
  39.  
  40.     }
  41.  
  42.     protected override void UnloadGraphicsContent( bool unloadAllContent )
  43.     {
  44.         if (unloadAllContent == true)
  45.         {
  46.             content.Unload();
  47.         }
  48.     }
  49.  
  50.     protected override void Update( GameTime gameTime )
  51.     {
  52.         // Mặc định thoát game trong Xbox và Win
  53.         if (GamePad.GetState( PlayerIndex.One ).Buttons.Back == ButtonState.Pressed)
  54.             this.Exit();
  55.  
  56.         UpdateInput();
  57.  
  58.         base.Update( gameTime );
  59.     }
  60.  
  61.     private void UpdateInput()
  62.     {
  63.         KeyboardState newState = Keyboard.GetState();
  64.  
  65.         // Kiểm tra xem Space có bị Press không
  66.         if (newState.IsKeyDown( Keys.Space ))
  67.         {
  68.             // Key Space được Press
  69.         }
  70.         // Nếu không thì kiểm tra xem nó có Down trước đó không?
  71.         // có thẻ release sau đó
  72.         else if (oldState.IsKeyDown( Keys.Space ))
  73.         {
  74.            // Space bị Release rồi
  75.         }
  76.  
  77.         oldState = newState;
  78.     }
  79.  
  80.     protected override void Draw( GameTime gameTime )
  81.     {
  82.         graphics.GraphicsDevice.Clear( Color.CornflowerBlue );
  83.  
  84.         base.Draw( gameTime );
  85.     }
  86. }
  [CENTER][B][U][FONT="Courier New"][COLOR="Green"]Học Tin như Gà học tắm nước sôi ...(:=(|)[/COLOR][/FONT][/U][/B][/CENTER]

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  28

  Hình như là phải cài XNA của Microsoft đó bạn. Chi tiết ở bài của anh nhc1987 "XNA cơ bản": XNA cơ bản

Các đề tài tương tự

 1. [Devexpress] Vấn đề nhập text vào textbox chứa trong popup control khi runtime
  Gửi bởi vyosa2908 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-11-2012, 01:12 PM
 2. Mã nguồn C Lỗi Lỗi runtime trong hàm nhập scanf()?
  Gửi bởi daihai_hdh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 21
  Bài viết cuối: 30-05-2011, 10:28 AM
 3. C#: Làm sao biết không có key nào được ấn? (keyboard)
  Gửi bởi voicewithin trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 29-11-2010, 09:59 PM
 4. Runtime error ! Làm sao biết được giá trị của biến?
  Gửi bởi rox_rook trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 26-01-2008, 11:49 PM
 5. Có ai biết về Keyboard Hook trên C# không?
  Gửi bởi Tranzito trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 21-06-2007, 06:53 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn