Chả là em đang viết soft nhỏ để học Kanji <tự viết tự dùng luôn vì em đang học tiếng Nhật>. Em đang cần bổ sung thêm chức năng viết tay để tìm kiếm chữ cho dễ giống như cái "công cụ viết tay" của thằng google dịch hay ime pad của thằng Microsoft: Ví dụ như trong hình

Bác nào biết thư viện nào có sẵn thì chỉ em với.
Thank các bác:stick::stick: