không biết bị gì nữa các bác khi tạp project mới thì hiện bảng này x rồi k thấy gì để tạo nữa hết Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Untitled.jpg
Lần xem:	8
Size:		103.0 KB
ID:		27153