Trong năm 1980, ít nhất đã có trên 10 thảo luận trên những người con có cha nghiện rượu bia sống trong gia đình mình hoặc được người khác không nghiện nuôi từ lúc ấu thơ. Các báo cáo khoa học đều đi đến kết luận là có rất nhiều khác biệt giữa những người con này và những người con khác có cha không nghiện rượu bia, đặc biệt là tính mẫn cảm với rượu bia (dễ hấp thụ rượu bia) cao hơn.

Nghiêm túc mà nói các công trình khoa học này là bắt đầu cho những nghiên cứu tiếp theo về bệnh nghiện rượu bia. Ngày một nhiều thông tin được thu thập khi các người con được nghiên cứu đó trưởng thành hơn. Người ta có thể tạm kết luận là một trong bốn hoặc năm người con của người nghiện rượu bia sẽ trở thành nghiện. Từ kết quả đó, hi vọng các công trình khoa học kế tiếp sẽ hết sức sôi nổi.
Bảo đảm bạn sẽ xem tin này: Làm sao để uống bia không sayCác người con trong gia đình có cha nghiện rượu bia cũng đã trở thành mối quan tâm sâu sắc của mọi người. Nhiều cuộc thảo luận và sách báo phát hành đã nhằm vào mục tiêu giúp đỡ các người con đó để họ tránh được nguy cơ nghiện rượu bia

Trong vòng 10 năm qua, các giáo sư nghiên cứu bệnh nghiện rượu bia đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và ngày càng có nhiều người tài giỏi tham gia vào lĩnh vực này. Các công trình khoa học liên tục được tổ chức hàng tháng ở nhiều nơi trên thế giới. Đó là dịp các tiến sĩ báo cáo cho thế giới biết các khám phá của họ về bệnh nghiện rượu bia và yếu tố di truyền. Bệnh nghiện rượu bia, một căn bệnh đã có thời được coi như không thể chữa trị, đã trở nên đề tài sôi nổi thay vì bị coi nhẹ như trước kia và dĩ nhiên những ai nghiên cứu nó cũng được mọi người hết sức tôn trọng.
Chi tiết vấn đề: Cách chữa say rượu hiệu quả nhất