Mình là mem mới. Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.
Mình có câu hỏi về cách thức hoạt động của youtube ( hay những trang web xem video khác).
Làm sao có thể tương tác với người dùng để được được 1 video lên website đó?
Cảm ơn mn trước nhé!!!