Cùng cười thật sảng khoái với những phát ngôn bất hủ không thể hài hơn được nữa.


Chắc chắn bạn sẽ mệt vì cười sái cả quai hàm đấy.
Tuyên ngôn bất hủ - Chuyện nam nữ :
http://youtu.be/fzcv3hgke2A
Tuyên ngôn bất hủ - Chuyện tình cảm :
http://youtu.be/LwjkKJvEapo
Tuyên ngôn bất hủ - Chuyện đời sống :
http://youtu.be/GSuk5_gJUuQ
Tuyên ngôn bất hủ - Chuyện trường lớp :
http://youtu.be/bDAx_qKEs38
Tuyên ngôn bất hủ - Chuyện bạn bè :
http://youtu.be/1lvoKjLegdg