Việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH đang đặt ra nhiều thách thức cho cả ngành BHXH và người lao động

Để bảo đảm an sinh xã hội và an toàn, cân đối quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH), Luật BHXH sửa đổi năm 2014 (có hiệu lực vào ngày 1-1-2016) đã mở rộng phạm vi đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đồng thời bỏ các ràng buộc liên quan đến điều kiện tham gia BHXH tự nguyện nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020 có khoảng 25 triệu người tham gia BHXH bắt buộc và gần 3 triệu người tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, tại hội thảo về triển khai thi hành Luật BHXH tổ chức mới đây, bà Đỗ Thị Xuân Phương, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, cho rằng việc đạt mục tiêu này là “cực kỳ khó khăn”.

Khó xác định đối tượng

Bà Phương phân tích: Hiện không có cơ quan nào là đầu mối để quản lý, nắm chắc số đơn vị cũng như số lao động thuộc diện tham gia BHXH nên việc phát triển đối tượng tham gia BHXH gặp nhiều vướng mắc. Tính đến hết năm 2014, cả nước có trên 16 triệu người có quan hệ lao động từ 3 tháng trở lên nhưng chỉ khoảng 11,5 triệu người tham gia BHXH bắt buộc. “Trong khi đó, Luật BHXH 2014 lại mở rộng phạm vi đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đến người lao động...
Thông tin chi tiết truy cập địa chỉ: http://vieclam.nld.com.vn/cam-nang/Chua-lam-da-thay-kho-22490-nd.html