Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: SOS giải thích giùm em mấy phương thức trong class cái

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2007
  Nơi ở
  Nhà hát của những giấc mơ
  Bài viết
  33

  Mặc định SOS giải thích giùm em mấy phương thức trong class cái

  Nhờ các bác giải thích cho em các phương thức trong bài Date này cái

  Sắp thi rồi mà ko hiểu

  Code:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  class Date
  {
  	public:
  		Date();
  		Date(int,int,int);
  		int getYear(){return y;}
  		int getMonth(){return m;}
  		int getDay(){return d;}	
  		bool set(int,int,int);
  		void print();
  		void copyTo(Date&);
  		bool equalTo(Date&);
  	private:
  		int y,m,d;	
  };
  
  Date::Date()
  {
  	y=1988;
  	m=10;
  	d=02;		
  }
  Date::Date(int yy,int mm,int dd)
  {
  	set(yy,mm,dd);	
  }
  bool Date::set(int yy;int mm;int dd)
  {
    if(yy<0)return false;
    if(dd<0 && dd>31)return false;
    if(mm<0 && mm>12)return false;
    if((mm==2 && dd>29)||(dd==29 && yy%4!=0))return false;
    if((mm==2||mm==4||mm==6||mm==9||mm==11) && dd==31)return false;
    if((mm==1||mm==3||mm==5||mm==7||mm==8||mm==10||mm==12)&& dd!=31)
      return false;
    y=yy;
    m=mm;
    d=dd;
    return true;  
    }
   void Date::copyTo(Date& dat)
   {
     dat.getMonth=getMonth;
     dat.getYear=getYear;
     date.getDay=getDay;
   }
   void Date::print()
   {
     cout<<"Ngay:"<<endl;
     cin>>getDate;
     cout<<"Thang:"<<endl;
     cin>>getMonth;
     cout<<"Nam:"<<endl;
     cin>>getYear;
   }
   bool Date::qualTo(Date& dat )
  {
     if(dat.year!= year && dat.month!= month && dat.day!=day) return 1;
     else return 0;
  }
  
  int main()
  {
    Date d1, d2, d3;
    d1.set(25,3,1985);
    d2.set(10,5,2007);
    d3.set(d2);
    cout << "Date d1 : "; d1.print();
    cout << "Date d2 : "; d2.print();
    cout << "Date d3 : "; d3.print();
    cout << "Copy d1 sang d3!" << endl;
    d1.copyTo(d3);
    cout << "Date d3 sau khi copy: "; d3.print();
    getch();
  }
  Chạy mà chẳng hiểu chi cả , cách trả về giá trị cho d,m,y như thế nào

  Mong các bác giúp đỡ
  int getYear(){return y;}
  int getMonth(){return m;}
  int getDay(){return d;}
  bool set(int,int,int);

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  int getYear(){return y;}
  Hàm này để trả về năm khi được gọi
  VD khi bạn
  Code:
   
     Date d1; int ngay,thang,nam;
     cout<<"Nhap vao ngay thang nam";
     cin>>ngay>>thang>>nam;
     d1.set(ngay,thang,nam);
     cout<<d1.getDay(); 
  
    Thì nó sẽ trả về giá trị ngày mà bạn nhập vào bởi vì các dữ liệu ngày tháng năm 
    đều để trong private nên ở ngoài lớp chúng ta không thể truy cập trực tiếp vào 
    để xuất dữ liệu nên phải thông qua hàm getDay() để trả về
  Tương tự như vậy với hàm getYear() getMonth().

  Còn hàm bool set(int,int,int); cũng như vd trên thì nó dùng để lấy dữ liệu ngày tháng năm mà bạn nhập vào. Bởi vì các dữ liệu ngày tháng năm đều để trong private nên ở ngoài lớp chúng ta không thể truy cập trực tiếp vào để thay đổi dữ liệu nên phải thông qua hàm bool set(int,int,int) để lấy lại dữ liệu cho ngày tháng năm
  Và đặc biệt hơn trong hàm bool set(int,int,int); là nó có thêm tác dụng kiểm tra dữ liệu có nhập đúng hay không nữa.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi iamvtn : 15-06-2007 lúc 01:09 AM.
  In code we trust

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C++ nhờ giải thích giùm mình hoạt động của hàm hủy trong class đa thức!!
  Gửi bởi huynguyen023 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-01-2013, 09:29 AM
 2. Bài tập C ai giải giùm bài tập mảng trong C em với
  Gửi bởi vinhqt trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 24-11-2012, 11:34 AM
 3. Bài tập đếm số lần xuất hiện trong mảng, các bạn giải thích giùm??
  Gửi bởi baonhietdoi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 21-10-2012, 03:34 PM
 4. Giải thích giùm con trỏ trong mảng 2 chiều
  Gửi bởi rong3sao trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 24-01-2010, 07:09 PM
 5. Cấp phát động trong class. Nhờ các bạn sửa giùm?
  Gửi bởi hitmanx7 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 26-06-2009, 09:56 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn