Mình đang thử chèn 1 icon vào menu popup. Đã làm được với file bitmap bằng hàm SetMenuItemBitmaps nhưng file bitmap thì ko có hiệu ứng Transparent nên nhìn rất xấu. Ai có thể chỉ mình cách add được file .ico ko?
Thank!!!