Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: sửa giùm mình bài này.

Threaded View

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2007
  Bài viết
  10

  Smile sửa giùm mình bài này.

  Các bạn xem lại bài mình làm nhé:"tạo 1 FILE nhap danh sách sinh vien,in danh sách sinh vien ", ko bít mình sai cái gì trong cái hàm tạo ten file, tạo xong mình thoát ra tìm cái tên file này mở thử bằng notepad chả có danh sách ghi vào file cả,nên trong bài ko in ra được danh sách sinh viên, các bạn sửa lỗi giùm mình nhé .

  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  
  
  typedef struct
  {
  	char hoten[15];
  	char masv[4];
  	char ngsinh[10];
  	float diem;
  	int gt;
  }sv;
  void nhapsv(sv &x);
  void insv(sv x);
  void nhapds(int &n,sv *a);
  void inds(int n,sv *a);
  void taofile(char *tenfile);
  void docfile(char *tenfile);
  
  
  void main()
  {   clrscr();
      sv x;
      sv *a;
      int n;
      char *tenfile;
    //	nhapds(n,a);
    // printf ("\n Ma_sv Ho&Ten      Ngsinh    Diem Gioi_tinh");
    // inds(n,a);
  	printf ("\n nhap ten file:");
  	gets(tenfile);
  	taofile(tenfile);
  	docfile(tenfile);
  
  
  
  getch();
  }
  void nhapsv(sv &x)
  {
  	fflush(stdin);
  	float t;
  	printf ("\n nhap ma_sv: ");
  	gets(x.masv);
  	printf ("\n nhap ho_ten_sv: ");
  	gets(x.hoten);
  	fflush(stdin);
  	printf ("\n nhap ngsinh:");
  	gets(x.ngsinh);
  	int d;
  	printf ("\n nhap gt: ");
  	scanf ("%d",&d);
  	x.gt=d;
  	printf ("\n nhap diem: ");
  	scanf ("%f",&t);
  	x.diem=t;
  }
  void insv(sv x)
  {
  	printf ("\n %-5s %-15s %-10s  %-.2f",x.masv,x.hoten,x.ngsinh,x.diem);
  	(x.gt==1)?printf ("  Nam") :printf ("  Nu");
  }
  void nhapds(int &n,sv *a)
  {
  	int i;
  	printf ("\n nhap si so sv: ");
  	scanf ("%d",&n);
  	for (i=0;i<n;i++)
  	{
  		nhapsv(a[i]);
  	}
  }
  void inds(int n,sv a[50])
  {
  	int i;
  	for (i=0;i<n;i++)
  	{
  		insv(a[i]);
  	}
  }
  void taofile(char *tenfile)
  {
  	FILE *f;
  	sv *u;
  	int n;
  	f=fopen(tenfile,"wt");
  	if (f!=NULL)
  	{
  		fflush(stdin);
  		nhapds(n,u);
  		fwrite(u,sizeof(sv),n,f);
  
  	fclose(f);
  	}
  	else
  
  		printf ("\n ko mo duoc file:");
  
  }
  void docfile(char *tenfile)
  {
  	FILE *f;
  	int n;
  	sv *u;
  	f=fopen(tenfile,"rt");
  	if (f!=NULL)
  	{
  
  		fread(&u,sizeof(sv),n,f);
  		inds(n,u);
  
  
  	fclose(f);
  	}
  	else
  	printf ("\n ko mo duoc file");
  
  }
  <Cảnh cáo -> Yêu cầu cho mã nguồn vào trong thẻ CODE>
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi dragoncl12 : 06-10-2007 lúc 12:07 AM.

Các đề tài tương tự

 1. các bạn sửa giùm lỗi này hộ tớ với!
  Gửi bởi mr.cuong_tq trong diễn đàn Nhập môn lập trình Java
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 01-10-2012, 06:36 PM
 2. Fix lỗi giùm em với ạ
  Gửi bởi anhtnse02984 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 10-08-2012, 02:19 PM
 3. Turbo C Lỗi Mọi người sữa giùm mình lỗi ni
  Gửi bởi binhlama00 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 01-03-2012, 08:56 PM
 4. mấy anh sửa lỗi này giùm em nha
  Gửi bởi lu_ngovan trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 05-05-2010, 04:17 PM
 5. sửa giùm em bài sắp xếp
  Gửi bởi tonggiavinh trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 19-01-2008, 09:42 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn