Trang 1 trên tổng số 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 22 kết quả

Đề tài: viết chương trình kiểm tra số thuộc dãy fibonaci

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2010
  Bài viết
  9

  Mặc định viết chương trình kiểm tra số thuộc dãy fibonaci

  đây là 1 bài trong 2 bài tập lớn của mình rất mong các bạn giúp đỡ :((
  mong các bạn cho mình xin luôn cả code để chạy chương trình trên C++

  ĐỀ BÀI

  viết trương trình nhập n số nguyên và kiểm tra xem số nào trong dãy nằm trong dãy fibonaci và in ra màn hình các số đó

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2009
  Bài viết
  73

  mình có tìm n số Fibonica đầu tiên thôi

  C++ Code:
  1. #include<iostream.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<math.h>
  4. long Fibonaci(long n);
  5. void main()
  6. {
  7.    long n;
  8.    cout<<"Nhap vao mot so nguyen duong: ";
  9.    cin>>n;
  10.    cout<<"Vay "<<n<< " so Fibonaci dau tien la: ";
  11.    Fibonaci(n);
  12.    getch();
  13. }
  14. long Fibonaci(long n)  
  15. {
  16.    int f1=0,f2=1,fi;
  17.    fi=f2;
  18.    for(int i = 1;i <= n ;i ++)
  19.    {
  20.     cout<<fi<<" ";
  21.         fi=f1+f2;
  22.         f1=f2;
  23.         f2=fi;
  24.    }
  25.    return fi;
  26. }
  Live as If tommorrow never comes

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2009
  Bài viết
  23

  bài của bạn nè . Mà lần sau bạn cứ đánh code mà bạn suy nghĩ lên. Sai chổ nào thì bọn mình có thể giải đáp hộ bạn.
  PHP Code:
  /* so fibonacci f(n)  =  {     0                       khi n = 0
                                 1                       khi n = 1
                                 f( n - 1 ) + f ( n- 2 ) khi n > 2
                           } */
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  void intputintaint n );
  int checkFiboint ele );
  void displayintaint n );
  int main(){
     
  int* array, * reArray;
     
  int nicount;
     
  cout<<"Nhap tong so phan tu trong day : ";
     
  cin>>n;
     array = new 
  int[n];
     
  reArray = new int[n];
     
  cout<<"Nhap phan tu trong day : "<<endl;
     
  intput( array, );
     
  cout<<"Xuat day ban dau : "<<endl;
     
  display( array, );
     
  /* Kiem tra cac phan tu trong day co phai la so Fobonacci hay khong ? */
     
  count 0;
     for( 
  0n; ++){
         if( 
  checkFibo( array[i] ) )
               
  reArray[count++] = array[i];
     }
     if( 
  count ){
         
  cout<<"\nDay cac so Fibonacci trong day : "<<endl;
         
  displayreArraycount );
     }
     else{
         
  cout<<"\nKhong co so Fibonacci nao trong day "<<endl;
     }
     
  delete[]array;
     
  delete[]reArray;
     
  getch();
     return 
  0;
  }
  int checkFiboint ele ){
     
  int fn1fn2fn;
     
  fn1 0fn2 1;
     if( 
  ele == fn1 || ele == fn2 )
         return 
  1;
     else{
         while( 
  ){
             
  fn fn1 fn2;
             
  fn1 fn2;
             
  fn2 fn;
             if( 
  ele == fn )
                 return 
  1;
             if( 
  ele fn )
                 return 
  0;
         }
     }
  }
  void displayintaint n ){
     
  int i;
     for( 
  0n; ++){
         
  cout<<a[i]<<" ";
     }
  }
  void intputintaint n ){
     
  int i;
     for( 
  0n; ++){
         
  cout<<"array["<<i<<"] = ";
         
  cin>>a[i];
     }

  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi principles_007 : 25-01-2010 lúc 09:05 AM.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2010
  Bài viết
  9

  cảm ơn bạn rất là nhiều

  chúc bạn 1 ngày tốt lành

  sang năm mới gặp nhiều hạnh phúc

 5. #5
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  mạn phép tham gia 1 chân :
  PHP Code:
  char check(int x)
      {
          static 
  int temp[1000];
          static 
  int n=1;
          
  temp[0]=temp[1]=1;
          while (
  temp[n]<xtemp[++n]=temp[n-1]+temp[n-2];
          for(
  int i=0;i<=n;i++)
              if(
  temp[n]==x) return 1;
          return 
  0;
      } 
  ưu điểm của phương pháp này sẽ bộc lộ rõ khi phải check nhiều số
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi langman : 26-01-2010 lúc 10:00 PM.
  ^_,^

  Facebook : https://www.facebook.com/langmaninternet

  Bùi Tấn Quang

 6. #6
  Ngày gia nhập
  01 2010
  Bài viết
  9

  Mặc định viết chương trình kiểm tra số thuộc dãy fibonaci

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi langman Xem bài viết
  mạn phép tham gia 1 chân :
  PHP Code:
  char check(int x)
      {
          static 
  int temp[1000];
          static 
  int n=1;
          
  temp[0]=temp[1]=1;
          while (
  temp[n]<xtemp[++n]=temp[n-1]+temp[n-2];
          for(
  int i=0;i<=n;i++)
              if(
  temp[n]==x) return 1;
          return 
  0;
      } 
  ưu điểm của phương pháp này sẽ bộc lộ rõ khi phải check nhiều số
  pro ơi

  viết cả code đc ko ạ

  quá trình e học C chỉ trong vòng có 10 tiết

  tiếp thu đc hơi ít

  anh có thể viết cả code để e tham khảo đc chứ ạ

  cảm ơn anh

  have a nice day
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi langman : 26-01-2010 lúc 10:00 PM.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  PHP Code:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>

  char check(int x)
      {
          static 
  int temp[1000];
          static 
  int n=1;
          
  temp[0]=temp[1]=1;
          while (
  temp[n]<xtemp[++n]=temp[n-1]+temp[n-2];
          for(
  int i=0;i<=n;i++)
              if(
  temp[n]==x) return 1;
          return 
  0;
      }

  main(void)
      {
          
  int n,i;
          
  cout<<"Nhap vao bao nhieu so:";
          
  cin>>n;        
          
  int *a=new int[n];
          for(
  i=0;i<n;i++)
              
  cout<<"Nhap so thu "<<i+1<<": ",cin>>a[i];
          
  cout<<"cac so fibonaci :";
          for(
  i=0;i<n;i++)
              if (
  check(a[i])) cout<<a[i]<<" ";
          
  delete a;
  getch();
      } 
  ^_,^

  Facebook : https://www.facebook.com/langmaninternet

  Bùi Tấn Quang

 8. #8
  Ngày gia nhập
  01 2010
  Bài viết
  61

  Thêm 1 bài nữa cho mọi người xem chơi:
  PHP Code:
  #include<stdio.h>
  main()
  {
    
  int ji,n,a[100],b[100];
             
  printf("nhap n: ");
             
  scanf("%d",&n);
             for(
  i=0;i<n;i++)
             {
                      
  printf("b[%d]= ",i);
                      
  scanf("%d",&b[i]);
             }
     for(
  i=0;i<20;i++)
     {
             for(
  j=0;j<n;j++)
          {
                   
  a[0]=0;
                   
  a[1]=1;
                   
  a[i+2]=a[i+1]+a[i];
                   if(
  a[i]==b[j])
                   {
                      
  printf(" %4d",a[i]);
                   }
          }
     }

  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi langman : 27-01-2010 lúc 07:25 PM.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi kienchochethahaha Xem bài viết
  Thêm 1 bài nữa cho mọi người xem chơi:
  PHP Code:
  #include<stdio.h>
  main()
  {
    
  int ji,n,a[100],b[100];
             
  printf("nhap n: ");
             
  scanf("%d",&n);
             for(
  i=0;i<n;i++)
             {
                      
  printf("b[%d]= ",i);
                      
  scanf("%d",&b[i]);
             }
     for(
  i=0;i<20;i++)
     {
             for(
  j=0;j<n;j++)
          {
                   
  a[0]=0;
                   
  a[1]=1;
                   
  a[i+2]=a[i+1]+a[i];
                   if(
  a[i]==b[j])
                   {
                      
  printf(" %4d",a[i]);
                   }
          }
     }

  ko hiểu hằng số 20 kia ở đâu ra?
  chi phí cho mỗi lần kiểm tra về time quá lớn
  ^_,^

  Facebook : https://www.facebook.com/langmaninternet

  Bùi Tấn Quang

 10. #10
  Ngày gia nhập
  01 2010
  Bài viết
  61

  Uhm số 20 đó mình chỉ giả sử để duyệt cho đỡ bị thừa.Code này công nhận không hay

Các đề tài tương tự

 1. viết hàm đệ qui tính số fibonaci thứ n.
  Gửi bởi kitti trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 19
  Bài viết cuối: 02-12-2013, 10:50 AM
 2. [Mô hình MVVM-WPF]Viết thêm thuộc tính cho control sau đó tạo thành dll để sử dụng
  Gửi bởi nguyennhutoan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 19-06-2013, 09:55 AM
 3. Bài tập C nhập 1 số cho biết số đó thuộc fibonaci hay không ?
  Gửi bởi thaydoi121 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 24-12-2011, 05:37 PM
 4. Bài tập C Viết chương trình kiểm tra 1 số có thuộc mảng đã nhập hay kô?
  Gửi bởi koingoanhien trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 03-10-2011, 10:10 PM
 5. Code kiểm 3 đỉnh thuộc tam giác viết bằng C. Kiểm tra giúp mình thuật toán với?
  Gửi bởi luannguyenit trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 23-08-2010, 01:32 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn