Trang 3 trên tổng số 6 Đầu tiênĐầu tiên 12345... Cuối cùngCuối cùng
Từ 21 tới 30 trên tổng số 53 kết quả

Đề tài: Tổng hợp những câu hỏi thường gặp cho người mới nhập môn (đang xây dựng)

 1. #21
  Ngày gia nhập
  07 2013
  Bài viết
  10

  Mặc định Tổng hợp những câu hỏi thường gặp cho người mới nhập môn (đang xây dựng)

  http://diendan.congdongcviet.com/showthread.php?t=26367
  đề tài này bị del rồi mong các bác sửa lại

 2. #22
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Nơi ở
  HO CHI MINH
  Bài viết
  1

  mọi người cho mình tham khảo với.làm sao để viết một chương trình nhập vào biển số xe,xuất ra nới quản lý ..viết bằng c nhé

 3. #23
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Bài viết
  0

  các pro cho em hỏi chút ,trong thư viện <conio.h> có những hàm như: textcolor(),textbackground(),gotoxy()... không thể chạy dưới chế độ Win32 mà chỉ chạy với chế độ DOS và Win16 ,vậy giờ em muốn có thể chạy nhưng hàm như vậy trên win32 thì phải làm thế nào ạ?? hoặc còn thư viện nào khac ngoài thư viên conio.h chứa nhưng hàm tương tự như vậy không ?? mong các pro giúp em phát ^^!

 4. #24
  Ngày gia nhập
  03 2014
  Bài viết
  2

  cám ơn cả nhà bài tổng hợp hay quá

 5. #25
  Ngày gia nhập
  04 2014
  Bài viết
  0

  Giúp em giải bài này với : "Hiện mảng các phần tử chia hết cho 3". cảm ơn nhiều ạ

 6. #26
  Ngày gia nhập
  08 2014
  Nơi ở
  Bon Bu Bo Dak Nong, Đắc Lắk, Vietnam, Vietnam
  Bài viết
  0

  Mặc định Tổng hợp những câu hỏi thường gặp cho người mới nhập môn (đang xây dựng)

  mình mới bắt đầu học ngôn ngữ lập trình C mà chưa tìm được tài liệu nào học.Mình có tải ebook của Gs.Pham Van At về nhưng mình không hiểu lắm.mình muốn tìm một tài liệu học từ cơ bản trở đi.vì mình không qua trường lớp nào.Mình chỉ học hết lớp 9 là nghỉ nên
  muốn tìm một tài liệu để học từ những cái cơ bản từ đầu trở đi ai áo cho mình xin được không ?
  Cảm ơn nhiều !

 7. #27
  Ngày gia nhập
  01 2013
  Bài viết
  1,479

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi chickzc Xem bài viết
  mình mới bắt đầu học ngôn ngữ lập trình C mà chưa tìm được tài liệu nào học.Mình có tải ebook của Gs.Pham Van At về nhưng mình không hiểu lắm.mình muốn tìm một tài liệu học từ cơ bản trở đi.vì mình không qua trường lớp nào.Mình chỉ học hết lớp 9 là nghỉ nên
  muốn tìm một tài liệu để học từ những cái cơ bản từ đầu trở đi ai áo cho mình xin được không ?
  Cảm ơn nhiều !
  Mình nghĩ cuốn đó là khá dễ mà (tuy rằng có một số cái chỉ đúng với Turbo).
  Có lẽ bạn nên thử học cách vẽ lưu đồ trước đã.

 8. #28
  Ngày gia nhập
  08 2014
  Bài viết
  0

  Cho em hoi :source files. Header files.resource files de lam gi?

 9. #29
  Ngày gia nhập
  09 2014
  Bài viết
  0

  giúp mình sửa lỗi này với: Cách đưa dữ liệu từ file text vào mảng trong C#
  Attached Files Attached Files

 10. #30
  Ngày gia nhập
  09 2014
  Bài viết
  1

  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  typedef int element;
  typedef struct basicnode {
  	element inf;
  	basicnode *next, *prev;
  } *node;
  typedef struct basiclist {
  	node head; 
  	node tail; 
  } *list; 
  list Initialize() {
  	list ds = (list)malloc(sizeof(list));
  	if (!ds) {
  		printf ("MEMORY FULL!!! No memory to access!");
  		return NULL;
  	}
  	ds->head = NULL; 
  	ds->tail = NULL; 
  	return ds; 
  }
  node Create_Node() {
  	node temp = (node)malloc(sizeof(node)); 
  	if (!temp) {
  		printf ("MEMORY FULL!!! No memory to access!");
  		return NULL;
  	}
  	temp->next = NULL; 
  	temp->prev = NULL; 
  	return temp; 
  }
  /*void Add_head(list ds, element x) {
  	node NewNode = Create_Node(); 
  	if (!NewNode) return; 
  	if (!ds->head) ds->head = ds->tail = NewNode; 
  	else {
  		NewNode->inf = x;
  		NewNode->next = ds->head; 
  		ds->head->prev = NewNode; 
  		ds->head = NewNode; 
  	}
  }*/
  void Add_Last(list ds, element x) {
  	node NewNode = Create_Node(); 
  	if (!NewNode) return; 
  	NewNode->inf = x;
  	if (!ds->tail) ds->head = ds->tail = NewNode; 
  	else {
  		ds->tail->next = NewNode; 
  		NewNode->prev = ds->tail; 
  		ds->tail = NewNode; 
  	}
  }
  /*node Add_Mid(list ds, element x, node InsNode) {
  	node NewNode = Create_Node(); 
  	if (!NewNode) return (NULL); 
  	if (!InsNode->next) {
  		InsNode->next = NewNode; 
  		NewNode->prev = InsNode; 
  		ds->tail = NewNode; 
  	}
  	else {
  		NewNode->next = InsNode->next; 
  		InsNode->next->prev = NewNode; 
  		InsNode->next = NewNode; 
  		NewNode->prev = InsNode; 
  	}
  	return (NewNode); 
  }*/
  list Create(list ds, int N) {
  	element NewData; 
  	for (int i = 0; i < N; i++) {
  		printf ("Nhap du lieu thu %d:", i+1); scanf ("%d", &NewData);
  		Add_Last(ds, NewData); 
  	} 
  	return ds;
  }
  node Searching(list ds, element SearchData) {
  	node CurNode = Create_Node();
  	CurNode = ds->head; 
  	while (CurNode) {
  		if (CurNode->inf == SearchData) return CurNode; 
  		CurNode = CurNode->next; 
  	} 
  	return CurNode; 
  }
  
  // code a dung
  void Delete_Node (list ds, element DelData) {
  	node DelNode = Searching(ds, DelData); 
  	if (!DelNode) return; 
  	if (!DelNode->next && !DelNode->prev) ds->head = ds->tail = NULL; 
  	else 
  		if (!DelNode->prev) {
  			ds->head = ds->head->next; 
  			ds->head->prev = NULL; 
  		}
  		else 
  			if (!DelNode->next) {
  				ds->tail = ds->tail->prev; 
  				ds->tail->next = NULL; 
  			}
  			else {
  				DelNode->prev->next = DelNode->next; 
  				DelNode->next->prev = DelNode->prev; 
  			}
  	free (DelNode); 
  }
  void Del_key (list ds, int key) {
  	node positon = ds->head;
  	if (!positon) {
  		printf ("Khong co du lieu de xoa! Danh sach dang trong!");
  		return;
  	}
  	for (int i = 0; i<key-1; i++) positon = positon->next; 
  	if (!positon->next) {
  		printf ("Khong the xoa! Vi tri nam ngoai danh sach!");
  		return;
  	}
  	node temp = positon->next;
  	positon->next = temp->next;
  	positon->next->prev = positon;
  	free(temp);
  }
  void del_head(list ds) {	//Xoa phan tu dau danh sach
  	if (!ds->head) {
  		printf ("Khong the xoa! Danh sach dang trong!");
  		return;
  	}
  	node temp = ds->head;
  	ds->head = temp->next;
  	ds->head->prev = NULL;
  	free(temp);
  }
  
  /*code e minh ***********
  list deletebyminh(list ds, int inf)
  {
  	node NodeDel;
  	NodeDel= Searching(ds,inf);
  	node NodeAfter;
  	NodeAfter=NodeDel->prev;
  	NodeAfter->next=NodeDel->next; 
  	NodeDel->next->prev=NodeAfter;
  	free(NodeDel);
  	return ds;
  }*/
  
  
  
  /*************************/
  void Delete (list ds) {
  	node TempNode = ds->head; 
  	while (TempNode) {
  		TempNode = TempNode->next; 
  		//free(ds->head); 
  		ds->head = TempNode;
  	}
  	return; 
  }
  void Bubble_Sort (list ds) {
  	node Inode = ds->head; 
  	element temp;
  	if (!Inode) return; 
  	while (Inode != ds->tail) {
  		node Jnode = ds->tail; 
  		while (Jnode != Inode) {
  			if (Jnode->inf < Jnode->prev->inf) {
  				temp = Jnode->inf;
  				Jnode->inf = Jnode->prev->inf;
  				Jnode->prev->inf = temp;
  			}
  			Jnode = Jnode->prev; 
  		}
  		Inode = Inode->next; 
  	}
  }
  int main() {
  	list ds = Initialize();
  	Create(ds, 3); 
  	int n, i = 1;
  	printf ("%d ", ds->head->next->inf);
  	for (node dp = ds->head; dp; dp= dp->next) printf ("%d ", dp->inf);printf ("\n");
  	Bubble_Sort(ds);
  	printf ("Danh sach tang dan:\n");
  	for (node dp = ds->head; dp; dp= dp->next) printf ("%d ", dp->inf);printf ("\n");
  	printf ("Nhap phan tu muon tim kiem, n = "); scanf ("%d",&n);
  	for (node dp = ds->head; dp!=Searching(ds, n)&&dp; dp = dp->next) i++;
  	if (Searching(ds, n)) printf ("Phan tu %d nam o vi tri so %d.\n", n, i); 
  	else printf ("Khong co phan tu %d trong danh sach.\n", n);
  	Delete_Node (ds, n);
  	//ds=deletebyminh(ds,4);
  	printf ("Danh sach sau khi xoa: \n");
  	for (node dp = ds->head; dp; dp= dp->next) printf ("%d ", dp->inf);
  	Delete(ds);
  	for (node dp = ds->head; dp; dp= dp->next) printf ("%d ", dp->inf); printf ("\n");
  	return 0;
  }
  Giúp mình Debug bài này.

  Lỗi ở lệnh Free() trong hàm Delete.

  Lỗi như này: program received signal SIGTRAP, Trace/breakpoint trap

Các đề tài tương tự

 1. Sửa máy tính, cài đặt windows, phần mềm tại nhà nhanh nhất, rẻ nhất, hiệu quả nhất …
  Gửi bởi hopluccc trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-07-2013, 02:07 PM
 2. Trả lời: 12
  Bài viết cuối: 25-10-2012, 02:48 AM
 3. Bài tập C++ NHập mảng một chiều gồm n phần tử kết thúc nhập khi nhập một chữ cái
  Gửi bởi thienthanoze trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 15
  Bài viết cuối: 09-07-2012, 10:10 PM
 4. Bài tập C++ Viết phương trình nhập vào 1 chuỗi số.Hãy nhập vào 1 số.Đếm xem có bao nhiêu chữ số bạn vừa nhập
  Gửi bởi namtuocdn trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 16-10-2011, 10:39 AM
 5. Bài tập C++ Nhập mảng 1 chiều, nếu phần tử nhập trùng nhau thì bắt nhập lại
  Gửi bởi danielh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 09-07-2011, 03:35 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn