Trang 1 trên tổng số 6 123... Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 55 kết quả

Đề tài: Tổng hợp những câu hỏi thường gặp cho người mới nhập môn (đang xây dựng)

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  Mặc định Tổng hợp những câu hỏi thường gặp cho người mới nhập môn (đang xây dựng)

  Tất cả mọi người đều có quyền tham gia tổng hợp!
  Đề nghị tất cả ko spam tại topic này...  [C]


  đố vui by langman
  Xử lý nhanh hơn với xâu (đố vui) : http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=48201
  Bài toán cổ : chia tài sản thừa kế :http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=33975
  Xây dựng hàm tính giá trị tuyệt đối của 1 số nguyên : http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=34527
  Tìm số lớn nhất tạo ra từ các chữ số của 2 số đã cho : http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=34986
  Tính tuổi của 3 và tuổi của con : http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=33932
  Bài tập nâng cao về hàm scanf và xâu :http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=34612
  Tìm số nguyên nhỏ hơn 1000 có nhiều ước nhất : http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?p=213140


  Không như mong muốn khi sử dụng toán tử sizeof lấy chiều dài chuỗi [quiz] :
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=50050

  Thuật toán đếm số từ trong 1 xâu
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=46512

  Bài tập C++: Làm Sao In bảng cửu chương mà không dùng for
  http://forums.congdongcviet.com/show...t=47053&page=3

  Lập trình C++: Viết hàm để sinh ra 1 dãy looknsay
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=44796

  Lập trình C++: Tìm vị trí xuât hiện đầu tiên của dãy bit "111"
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=44768

  Chuẩn hóa xâu kí tự tên người
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=43955

  Xâu Ký Tự. Nhập Vào Chuỗi Và Thục Hiện Bỏ Khoảng Trắng..
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=43063


  Swith hight and low nibbles in 8-bit integer.
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=41978

  Tìm số nguyên tố nhỏ hơn n bằng đệ quy
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=41758

  Nhập n, in ra n số nguyên tố đầu tiên và tổng của chúng
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=40193

  sự khác biệt giữa char* với char**là gì ?
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=40902

  Hàm Kiểm Tra Số Nguyên Tố,Hoàn Hảo Bằng Đệ Quy
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=38951

  Lập trình C++: Dùng toán tử bit để đổi giá trị 2 biến a^=b^=a^=b
  http://forums.congdongcviet.com/show...d=1#post173666

  Bài tập C++: Lập trình về chấm động
  http://forums.congdongcviet.com/show...367#post173367

  Bài tập C: trộn 2 dslk thành 1 dslk có thứ tự
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=28820

  Kỹ thuật C: Độ rộng tối thiểu trong C/C++, giúp mình
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=38475

  [Lập trình C++] Đảo chuỗi, help!!!
  http://forums.congdongcviet.com/show...410#post171410

  đệ quy trên C | Tính trung bình cộng các phần tử ma trận?
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=20387

  dùng vòng for viết chương trình hiện ra tam giác số
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=38227

  Bài tập C: Làm thế nào để khi nhập 1 số thì ngưng ko nhập nữa ?
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?p=170781

  Kỹ thuật C: Hỏi thêm về bài toán chuyển đổi cơ số!
  http://forums.congdongcviet.com/show...588#post157588

  Trộn 2 dãy nguyên tăng dần thành 1 dãy tăng dần
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=35067

  Võ đường quán : Tuyển tập đề thi các kì thi olympic tin học
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=34911


  Tìm số lớn nhất tạo ra từ các chữ số của 2 số đã cho
  http://forums.congdongcviet.com/show...t=34986&page=5

  Thắc mắc về đệ quy phi tuyến
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=9223

  Thắc mắc về nhập xâu bị trôi -trôi stdin
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=8720

  Thắc mắc về tham số - tham chiếu trong C hay trong C++
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=26201

  Xây dựng thuật toán DDA để vẽ đường thằng trong trường hợp tổng quát
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=26345

  Hỏi về Enum và Union
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=1726

  Khi nào sử dụng con trỏ
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=26367

  Tổng hợp các câu hỏi vui do các mem ra (vừa vui vưa có độc)
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?p=117404

  Tính thứ qua ngày nhập
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=26810


  Bài toán SEND + MORE = MONEY rất hay
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=27488

  Số chính phương gần x nhất
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=28034

  Chuẩn hóa việc nhập dữ liệu
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=28009

  Tổng 2 số nguyên lớn C++
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=27657

  Chuyển đổi hệ cơ số (cả âm lẫn dương): sang nhị phân và có cả hàm chuyển đổi sang các hệ khác
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=27816

  Toán tử ?: - tenary operator
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=27699

  Nhập Password
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=26950

  In ra số đảo ngược
  http://forums.congdongcviet.com/show...ghlight=toetoe

  Bài tập C++: [Quay Lui] Điền dấu +/- vào giữa các chữ số để có Tổng= n
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=28990


  Tìm phần tử nhỏ thứ k trong mảng (rất hay)
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=29545

  Thảo luận về tối ưu hóa
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=29621

  Tìm hiểu về cout và ++
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=29735


  Kiểm tra 1 số có phải fibonachi ko
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=26079
  và giải thích chi tiết về biến static
  http://forums.congdongcviet.com/show...t=33160&page=3  ++ tiền tố và hậu tố
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=29775


  Sự khác nhau giữa if và tenary operator
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=31189


  sửa lỗi không truyền đối số trong hàm tạo của lớp bao
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=31191

  Tuổi của 3 và tuổi của con
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=33932

  Đồ họa trên C++: Cách chèn ảnh và background trong C++
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=33509

  Con trỏ trên C: So sánh (*ptr)[10] và *ptr[10] trong C!
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=34085

  Tìm số thực lớn nhất trong 4 số nhập vào từ bàn phím
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=34167

  extern "C"
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=3417

  Tìm Ma trận ziczac với cấp bất kỳ
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=34339

  Tính trị tuyệt đối 1 cách nhanh nhất
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=34527

  Bài toán quản lý quán nét [vui]
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=27786


  Một số câu hỏi khá hay về OOP
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=28681

  Làm thế nào để xác định được thứ trong tuần?
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=35820

  Tham số dòng lệnh
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=37965

  Tìm các hoán vị của từ COMPUTER
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=38007

  Tính tổng hai hệ số hexadecimal number
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=40605

  Hàm trong C++ Ý nghĩa của dấu "()" trong lệnh getch();
  http://diendan.congdongcviet.com/sho...d.php?p=432954
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi langman : 28-06-2012 lúc 09:18 AM.
  ^_,^

  Facebook : https://www.facebook.com/langmaninternet

  Bùi Tấn Quang

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Bài viết
  1,534

  Bạn LM:
  Dạo này có quá nhiều HSSV vào xin code các thuật toán căn bản
  Tôi đã đôi ba lượt bảo họ vào đây mà tìm.

  Nếu có thể, bạn sắp xếp các vấn đề từ dễ đến khó cho dễ tìm một chút?
  Và các tiêu đề tiếng Anh, bạn cộng thêm dòng dihcj ra tiếng Việt?
  Các tiêu đề đơn giản khó hiểu quá, thêm chú thích?

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  0

  Cho hỏi lập trình C là lập trình ứng dụng cho window hay web, chức năng và kiểu file là gì, soạn thảo bằng phần mềm gì? Em xin cảm ơn!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Nơi ở
  tp.HCM
  Bài viết
  5

  Tuyệt ! Cảm ơn LanMan nha ! Thật hữu ích ! Mình chưa thấy nhiều trải nghiệm thú vị như thế này bao giờ ! ^^
  Trang blog về lập trình của mình . Mong muốn được chia sẻ và học hỏi . Chào mừng các bạn ghé thăm . Xin cảm ơn .http://kimhoangit.blogspot.com

 5. #5
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  1

  các bác cho em hỏi tí . em đang học về lập trình đồ họa trong C nhưng ko biết dùng trình biên dịch nào trên win 7 là tốt nhất , em dùng cái turbo C++ 4.5 thì báo lỗi hình như là báo ko hỗ trợ gói graphical ,còn cái Microsoft Visual C++ 2010 Express thì dùng phức tạp quá

 6. #6
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  207

  Mặc định Tổng hợp những câu hỏi thường gặp cho người mới nhập môn (đang xây dựng)

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi juskteez Xem bài viết
  Cho hỏi lập trình C là lập trình ứng dụng cho window hay web, chức năng và kiểu file là gì, soạn thảo bằng phần mềm gì? Em xin cảm ơn!
  còn tùy cách bạn định nghĩa, nếu tính "cho window" là cái Microsoft office,
  cho web là cái forum cViet đang xài, thì lập trình C có thể gọi là "cho window"

  chức năng : xử lý logic, ra lệnh cho máy tính thực h iện các thao tác lập lại v.v.v. trong các hệ thống, khi cần tương tác sâu vào phần cứng hoặc tối ưu performance thì người ta dùng 1 module C. (xem thêm : gọi 1 module C từ PHP)

  kiểu file : *.c

  có thể soạn chương trình C bằng rất nhiều phần mềm, với mục đích là dạy cho các bạn cách tư duy, các thầy trong trường đại học thường dùng Turbo C 3.0 cho nó đơn giản, ngoài ra có thể dùng Visual Studio C++ hoặc Eclipse C++

 7. #7
  Ngày gia nhập
  09 2012
  Bài viết
  0

  Em muốn hoc lập trình nhưng không biết nên học C hay C++ trước . Ai có kinh nghiệm bảo em với + cho em luôn cái link down được không ạ .

 8. #8
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  3

  C++ mở rộng của C. Bạn nên học C trước để lấy căn bản học sang C++
  Bạn muốn link down về cái gì? bạn hỏi không rõ ràng người khác muốn giúp cũng khó.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  10 2012
  Bài viết
  0

  Mặc định Help, please!!!

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi quyld Xem bài viết
  C++ mở rộng của C. Bạn nên học C trước để lấy căn bản học sang C++
  Bạn muốn link down về cái gì? bạn hỏi không rõ ràng người khác muốn giúp cũng khó.
  http://diendan.congdongcviet.com/sho...d.php?t=151877 qua đây giúp e với

 10. #10
  Ngày gia nhập
  12 2012
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  3

  Smile tuyệt

  cảm ơn bạn rất nhiều,nhờ những bài viết tổng hợp của bạn mà mình đã đỡ tốn tg tìm kiếm.bạn hãy sưu tầm nhiều thêm nữa nhé.à mà mình nghĩ bạn nên có thêm một phần giới thiệu đầy đủ về các hàm.thư viện.... nữa nhé.hì.vì mình mơ hồ về mấy cái đó lắm

Các đề tài tương tự

 1. Sửa máy tính, cài đặt windows, phần mềm tại nhà nhanh nhất, rẻ nhất, hiệu quả nhất …
  Gửi bởi hopluccc trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-07-2013, 02:07 PM
 2. Trả lời: 12
  Bài viết cuối: 25-10-2012, 02:48 AM
 3. Bài tập C++ NHập mảng một chiều gồm n phần tử kết thúc nhập khi nhập một chữ cái
  Gửi bởi thienthanoze trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 15
  Bài viết cuối: 09-07-2012, 10:10 PM
 4. Bài tập C++ Viết phương trình nhập vào 1 chuỗi số.Hãy nhập vào 1 số.Đếm xem có bao nhiêu chữ số bạn vừa nhập
  Gửi bởi namtuocdn trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 16-10-2011, 10:39 AM
 5. Bài tập C++ Nhập mảng 1 chiều, nếu phần tử nhập trùng nhau thì bắt nhập lại
  Gửi bởi danielh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 09-07-2011, 03:35 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn