Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Tìm lỗi cài đặt stack với lập trình C++

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Bài viết
  7

  Mặc định Tìm lỗi cài đặt stack với lập trình C++

  Tai sao no' chỉ xuat ra : stackday, stackday !!!!!!!!!!!!!!
  C++ Code:
  1. #ifndef stackMang_H
  2. #define stackMang_H
  3. #include<iostream>
  4. #define KICH_THUOC_MD 100
  5. typedef int KieuDL;
  6.  
  7. ///DINH NGHIA KIEU STACK
  8. class stack
  9. {
  10. private:
  11.     int kichThuoc;
  12.     int sP;
  13.     KieuDL *duLieu;
  14. public:
  15.     stack(int kichThuoc=KICH_THUOC_MD);
  16.     ~stack();
  17.     bool stackRong();
  18.     bool stackDay();
  19.     void push(KieuDL);
  20.     KieuDL pop();  
  21. };
  22. #endif
  23. [B]stackMang.cpp[/B]
  24.  
  25. #include"stackMang.h"
  26. using namespace std;
  27.  
  28. //CONTRUCTOR
  29. stack::stack(int kichThuoc)
  30. {
  31.     sP=-1;
  32.     this->kichThuoc=kichThuoc;
  33.     duLieu=new KieuDL[this->kichThuoc];
  34. }
  35.  
  36. //DECTRUCTOR
  37. stack::~stack()
  38. {
  39.     delete []duLieu;
  40. }
  41.  
  42. //KIEM TRA STACK CO RONG HAY KHONG?
  43. bool stack::stackRong()
  44. {
  45.     return(sP=-1?true:false);
  46. }
  47.  
  48. //KIEM TRA STACK CO DAY HAY KHONG?
  49. bool stack::stackDay()
  50. {
  51.     return(sP=KICH_THUOC_MD?true:false);
  52. }
  53.  
  54. //PUSH MOT PHAN TU VAO STACK
  55. void stack::push(KieuDL duLieu)
  56. {
  57. if (stackDay())
  58.         cout<<"stack day";
  59.     else
  60.     {
  61.         sP++;
  62.         this->duLieu[sP]=duLieu;
  63.     }
  64. }
  65.  
  66. ///POP MOT PHAN TU RA KHOI STACK
  67. KieuDL stack::pop()
  68. {
  69.     if (stackRong())   
  70.     {
  71.         cout<<"stack rong";            
  72.         return NULL;
  73.     }
  74.     else
  75.     {
  76.         KieuDL tam=this->duLieu[sP];
  77.         sP--;
  78.         return tam;
  79.     }
  80. }
  81. [B]main.cpp[/B]
  82. #include<iostream>
  83. #include"stackMang.h"
  84. #include<conio.h>
  85. using namespace std;
  86. void main()
  87. {
  88.     stack *s;
  89.     KieuDL tam;
  90.     s=new stack(10);
  91.     s->push(10);
  92.     s->push(30);
  93.     while (!s->stackRong())
  94.     {
  95.         tam=s->pop();
  96.         cout<<tam;
  97.     }
  98.    
  99. getch();
  100. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2006
  Nơi ở
  TpHCM
  Bài viết
  202

  Code:
  bool stack::stackDay()
  {
  	return(sP=KICH_THUOC_MD?true:false);
  }
  xem phần gạch đít, thiếu dấu = thành phép gán

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Bài viết
  711

  sP=KICH_THUOC_MD, lại lỗi 1 dấu = nữa.
  Đảo ngược lại, viết thành: KICH_THUOC_MD == sP, nghĩa là viết sao cho giá trị bên trái là hằng, gán = vào hằng thì compiler sẽ báo lỗi liền. Còn không chịu đổi, thì cái lỗi 1 dấu = sẽ còn hành cậu dài dài sau này.

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C++ copy noi dung tu stack S sang stack D
  Gửi bởi thaodn_chuprong trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 12
  Bài viết cuối: 18-10-2012, 11:45 PM
 2. Cấu trúc dữ liệu Chuyển các phần tử từ stack này sang stack kia như thế nào?
  Gửi bởi rukawa1184 trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 06-12-2011, 06:52 PM
 3. Stack, ngăn xếp - Thiết lập và ứng dụng stack trong C
  Gửi bởi PoPoPoPo trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 15-11-2010, 11:24 PM
 4. Stack trên C | Lỗi khó hiểu trong Stack
  Gửi bởi tom3cang trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 22-05-2009, 11:09 PM
 5. Code về stack | Chuyển hệ số 10 sang 2 dùng stack
  Gửi bởi ahappyboy89 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 17-04-2009, 09:48 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn