HBM Garena Total 5.7.2

• Những thay đổi:


5.7.2 (2014/03/13)

Chat nhanh
- Bạn có thể dùng chuột giữa để đặt phím tắt cho Chat nhanh

Chương trình chính
- Sửa lỗi: 'Không thể kết nối đến server'
- Cập nhật ngôn ngữ: en, vi, sr
Download tại: www.garenatotal.com