Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Tạo đồng hồ đơn giản trong lập trình C#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Smile Tạo đồng hồ đơn giản trong lập trình C#

  Hình mẫu
  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		cl.png
Lần xem:	42
Size:		8.9 KB
ID:		5069

  Source Code :

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Drawing;
  3. using System.Collections;
  4. using System.ComponentModel;
  5. using System.Windows.Forms;
  6. using System.Data;
  7.  
  8. namespace MyClock
  9. {
  10.     /// <summary>
  11.     /// Summary description for MyClockForm.
  12.     /// </summary>
  13.     public class MyClockForm : System.Windows.Forms.Form
  14.     {
  15.         public System.Timers.Timer timer1;
  16.         private System.Windows.Forms.Label label1;
  17.         /// <summary>
  18.         /// Required designer variable.
  19.         /// </summary>
  20.         private System.ComponentModel.Container components = null;
  21.  
  22.         public MyClockForm()
  23.         {
  24.             //
  25.             // Required for Windows Form Designer support
  26.             //
  27.             InitializeComponent();
  28.  
  29.             //
  30.             // TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
  31.             //
  32.         }
  33.  
  34.         /// <summary>
  35.         /// Clean up any resources being used.
  36.         /// </summary>
  37.         protected override void Dispose( bool disposing )
  38.         {
  39.             if( disposing )
  40.             {
  41.                 if (components != null)
  42.                 {
  43.                     components.Dispose();
  44.                 }
  45.             }
  46.             base.Dispose( disposing );
  47.         }
  48.  
  49.         #region Windows Form Designer generated code
  50.         /// <summary>
  51.         /// Required method for Designer support - do not modify
  52.         /// the contents of this method with the code editor.
  53.         /// </summary>
  54.         private void InitializeComponent()
  55.         {
  56.          this.timer1 = new System.Timers.Timer();
  57.          this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
  58.          ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.timer1)).BeginInit();
  59.          this.SuspendLayout();
  60.          //
  61.          // timer1
  62.          //
  63.          this.timer1.Enabled = true;
  64.          this.timer1.SynchronizingObject = this;
  65.          this.timer1.Elapsed += new System.Timers.ElapsedEventHandler(this.OnTimerElapsed);
  66.          //
  67.          // label1
  68.          //
  69.          this.label1.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 14.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((System.Byte)(0)));
  70.          this.label1.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.Highlight;
  71.          this.label1.Location = new System.Drawing.Point(24, 8);
  72.          this.label1.Name = "label1";
  73.          this.label1.Size = new System.Drawing.Size(224, 48);
  74.          this.label1.TabIndex = 0;
  75.          this.label1.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter;
  76.          //
  77.          // MyClockForm
  78.          //
  79.          this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
  80.          this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 69);
  81.          this.Controls.AddRange(new System.Windows.Forms.Control[] {
  82.                                                                       this.label1});
  83.          this.Name = "MyClockForm";
  84.          this.Text = "My Clock";
  85.          this.Load += new System.EventHandler(this.MyClockForm_Load);
  86.          ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.timer1)).EndInit();
  87.          this.ResumeLayout(false);
  88.  
  89.       }
  90.         #endregion
  91.  
  92.         /// <summary>
  93.         /// The main entry point for the application.
  94.         /// </summary>
  95.         [STAThread]
  96.         static void Main()
  97.         {
  98.             Application.Run(new MyClockForm());
  99.         }
  100.  
  101.         private void MyClockForm_Load(object sender, System.EventArgs e)
  102.         {
  103.             // Set the interval time ( 1000 ms == 1 sec )
  104.             // after which the timer function is activated
  105.             timer1.Interval = 1000 ;
  106.             // Start the Timer
  107.             timer1.Start();
  108.             // Enable the timer. The timer starts now
  109.             timer1.Enabled = true ;
  110.         }
  111.  
  112.         private void OnTimerElapsed(object sender, System.Timers.ElapsedEventArgs e)
  113.         {
  114.             // The interval has elapsed and this timer function is called after 1 second
  115.             // Update the time now.
  116.             label1.Text = DateTime.Now.ToString();
  117.         }
  118.     }
  119. }
  None!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Bài viết
  2

  như ..................................

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Bài viết
  32

  Cảm ơn bạn, dể mình làm thử xem, nếu dc, hihi, ý mình là thích giai diện đẹp hơn
  Bán mông cho ghế - bán lưng cho tường

Các đề tài tương tự

 1. Giải Thích Về Phương Thức windowClosing() trong Giao Diện WindowListener
  Gửi bởi toilatoi1992 trong diễn đàn Nhập môn lập trình Java
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 06-10-2013, 07:18 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-11-2011, 03:38 PM
 3. Xóa file trong win ! Nan giải quá , nghĩ cả ngày nay chưa giải quyết được.
  Gửi bởi megaboyvn trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 08-10-2009, 02:21 AM
 4. Hàm trong C++ không nằm trong main vẫn chạy đúng. Giải thích giúp?
  Gửi bởi tuvan1011 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 15
  Bài viết cuối: 02-09-2009, 12:58 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn