Anh langman anh có facebook ko ạ. Cho e xin với. E đang có đề tài nhau này , cần lắm một người hương dẫn ạ