Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 14 kết quả

Đề tài: Kiểm tra việc nhập passowrd. Xin sửa lỗi giùm!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Bài viết
  12

  Question Kiểm tra việc nhập passowrd. Xin sửa lỗi giùm!

  Đề bài : Viết chưong trình kiểm tra password nhập vào quá 3 lần thì thôi.Tớ làm thế này nhưng không đúng .Mong các bạn sửa giúp với.
  #include<stdio.h>
  void main()
  {
  int count;
  char n[30];
  count=0;
  do
  {
  printf("Hay nhap vao Password:");
  scanf("%s",&n);
  count=count+1;
  }
  while(n!="m24fdn"&& count<3);
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2009
  Nơi ở
  Close All
  Bài viết
  993

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi drak77 Xem bài viết
  Đề bài : Viết chưong trình kiểm tra password nhập vào quá 3 lần thì thôi.Tớ làm thế này nhưng không đúng .Mong các bạn sửa giúp với.
  thêm fflush(stdin); vào trước scanf("%s",&n); là ok thôi

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2010
  Nơi ở
  до свидания!
  Bài viết
  1,766

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi tauit_dnmd Xem bài viết
  thêm fflush(stdin); vào trước scanf("%s",&n); là ok thôi
  Cậu này nhanh nhảu quá, nhưng cũng "quá đoảng"....Có OK không?

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2009
  Nơi ở
  Close All
  Bài viết
  993

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi peterdrew Xem bài viết
  Cậu này nhanh nhảu quá, nhưng cũng "quá đoảng"....Có OK không?
  SORRY.
  Code đã test khĩ càng rồi đây
  PHP Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  void main()
  {
  int count;
  char n[30];
  count=0;
  do
  {
  printf("Hay nhap vao Password:");
  scanf("%s",&n);
  count=count+1;
  }
  while(
  strcmp(n,"m24fdn")!=0&& count<3);
  getch();

  -->scanf("%s",n); vì kiểu chuỗi khi nhập không cần lấy dịa chỉ
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi tauit_dnmd : 03-03-2010 lúc 11:14 PM.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  demo

  PHP Code:
  #include<stdio.h>
  #include <conio.h>

  char *pass="cdcv";
  void nhappas(char *xau,int max=6)
  {
      
  char ch='a',i=0;
      while (
  ch!=0xD)
      {
          
  ch=getch();
          if (
  i<max&&(isalpha(ch)||isdigit(ch))) xau[i++]=ch,printf("*");
          if (
  ch==8printf("\b"),(i==0)?1:i--; //nếu là nút xóa thì bỏ đi 1 kí tự và 1 dấu *
      
  }
      
  xau[i]=NULL;
  }
  void main()
  {
      
  char xau[10];
      
  int t=0;
      
  printf("yeu cau ban nhap pass : ");
      while(
  t++<3)
      {
              
  nhappas(xau);
              if (!
  stricmp(xau,pass)) break;
              else 
  printf(" Sai pass\n");
      }
      if (!
  stricmp(xau,pass)) 
          
  printf("Nhap dung pass rồi");//làm gì thì làm

      

      
      //system("pause");

  ^_,^

  Facebook : https://www.facebook.com/langmaninternet

  Bùi Tấn Quang

 6. #6
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Bài viết
  12

  Mặc định Kiểm tra việc nhập passowrd. Xin sửa lỗi giùm!

  Cám ơn tất cả mọi ngừoi đã giúp !.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  02 2010
  Nơi ở
  Thái Nguyên
  Bài viết
  17

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi langman Xem bài viết
  demo

  PHP Code:
  #include<stdio.h>
  #include <conio.h>

  char *pass="cdcv";
  void nhappas(char *xau,int max=6)
  {
      
  char ch='a',i=0;
      while (
  ch!=0xD)
      {
          
  ch=getch();
          if (
  i<max&&(isalpha(ch)||isdigit(ch))) xau[i++]=ch,printf("*");
          if (
  ch==8printf("\b"),(i==0)?1:i--; //nếu là nút xóa thì bỏ đi 1 kí tự và 1 dấu *
      
  }
      
  xau[i]=NULL;
  }
  void main()
  {
      
  char xau[10];
      
  int t=0;
      
  printf("yeu cau ban nhap pass : ");
      while(
  t++<3)
      {
              
  nhappas(xau);
              if (!
  stricmp(xau,pass)) break;
              else 
  printf(" Sai pass\n");
      }
      if (!
  stricmp(xau,pass)) 
          
  printf("Nhap dung pass rồi");//làm gì thì làm

      

      
      //system("pause");

  em thử chạy thì vẫn thấy sai xót anh ơi
  -------Trên ải gió, dưới ải hoa--------
  Trăng soi Nhĩ Hải, tuyết loà Thương Sơn

 8. #8
  Ngày gia nhập
  06 2009
  Nơi ở
  ha noi
  Bài viết
  1

  Chủ topic tham khảo
  PHP Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  main()
  {
  int count;
  char n[30];
  count=0;

  t:printf("Hay nhap vao Password:");
  scanf("%s",n);
  count=count+1;

  if(
  strcmp(n,"m24fdn")!=0&& count<3)
  {
      
  printf("Sai pass !!!  Hay nhap lai   ( ban con %d lan nhap tiep)\n",3-count);
      goto 
  t;
  }
  if((
  count==3)&&strcmp(n,"m24fdn")!=0)
  {
      
  printf("Qua 3 lan nhap sai.Exit\n");
      exit(
  1);
  }
  else 
  printf("Dung pass\n");
  getch(); 9. #9
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi prime Xem bài viết
  em thử chạy thì vẫn thấy sai xót anh ơi
  sai ở dây thế ? các hàm string và is... chưa được định nghĩa à?
  bạn thêm string.h và ctype.h vô.
  ^_,^

  Facebook : https://www.facebook.com/langmaninternet

  Bùi Tấn Quang

 10. #10
  Ngày gia nhập
  09 2009
  Bài viết
  240

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi drak77 Xem bài viết
  Đề bài : Viết chưong trình kiểm tra password nhập vào quá 3 lần thì thôi.Tớ làm thế này nhưng không đúng .Mong các bạn sửa giúp với.
  Bạn có thể tham khảo ở đây. Bạn có thể bỏ đi các hàm isalpha, isdigit và strcmp nếu sử dụng chúng trong string.h. Mình viết ra nhằm trao đổi với bạn một chút về kỹ thuật code thôi

  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <conio.h>

  char between(char minchar maxchar ch)
  {
      return 
  min <= ch && ch <= max;
  }

  char isalpha(char ch)
  {
      return 
  between('a','z',ch) || between('A','Z',ch);
  }

  char isdigit(char ch)
  {
      return 
  between('0','9',ch);
  }

  char validchar(char ch)
  {
      return 
  isalpha(ch) || isdigit(ch);
  }

  void inputpass(char *pass)
  {
      
  char chpos 0
      do
          {
              
  ch getch();
              if (
  validchar(ch)) 
                  {
                      
  printf("%c",'*');
                      
  pass[pos ++] = ch;
                  }
              else 
                  if (
  ch == '\b' && pos)
                      {
                          
  printf("%c%c%c",ch,32,ch);
                          
  pos --;
                      }
          } while (
  ch != '\r');
      
  pass[pos] = 0;
  }

  char strcmp(const char *str1, const char str2)
  {
      
  char i 00;
      while (
  str1[i] && str2[j] && str1[i] == str2[j]) { i++; j++;}
      return 
  str1[i] - str2[j];
  }

  void backdelete(const char *pass)
  {
      while (*
  pass
          {
              
  printf("%c%c%c",'\b',32,'\b');
              
  pass ++;
          }
  }

  char testpass(const char *sampleint time 3)
  {    
      
  char *pass = (char *) malloc(100);
      
  char notok
      
  printf("\nNhap password: ");
      do
          {
              
  time --;
              
  inputpass(pass);
              
  notok strcmp(samplepass);
              if (
  notokbackdelete(pass);
          } while (
  notok && time);
      
  free (pass);
      return !
  notok;
  }

  void main()
  {
      if (
  testpass("onminh")) 
          
  printf("\nBan nhap dung password!\n");
      else
          
  printf("\nBan nhap sai password!\n");

  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi onminh : 05-03-2010 lúc 11:50 AM.

Các đề tài tương tự

 1. Hàm trong C++ Mới Nhập môn C++ nhờ các bạn giúp giùm-
  Gửi bởi thekiller trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 30-03-2012, 03:53 PM
 2. Bài tập C Giải giùm em bài: Tìm dãy con lớn nhất trong dãy số nguyên cho trước
  Gửi bởi thangzero trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 29-11-2011, 11:49 PM
 3. hướng dẫn giùm em về cách nhập thông tin vao dslk đơn
  Gửi bởi vanmui trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 05-11-2011, 02:25 AM
 4. Cách nhập một mảng trên C++, mong các bạn giải đáp giùm?
  Gửi bởi auduongca trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 10-05-2009, 02:16 PM
 5. Sửa code giùm, tìm số lớn nhất...
  Gửi bởi shivabt trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 11-03-2009, 04:32 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn