Các site trên đang chết dần, chết mòn, ... không bao lâu nữa sẽ không còn tồn tại. Nếu các bạn phát hiện vui lòng report cho ban quản trị sớm để việc xử lý được kịp thời.

Mấy hôm nay lại có kẻ ăn cắp tài nguyên (truy cập hàng loạt, liên tục vào các thread, có vẻ như là dùng phần mềm), Kevin chưa biết kẻ này sẽ public lên website nào?